Atopáronse as seguintes coincidencias

Formularios4 resultados en total

Para poder dar trámite administrativo ao parte de enfermidade profesional, debe cubrir todos os campos sinalados con asterisco que conforman o formulario e aceptar a cláusula de protección de datos. Cómpre recordarlle que nos ten que remitir este formulario cuberto nos seguintes cinco días hábiles á...

A Lei Xeral da Seguridade Social define a enfermidade profesional nos seguintes termos: “Entenderase por enfermidade profesional a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea nas actividades que se especifiquen no cadro que se aprobe polas disposicións de aplicación e desenvolveme...

Para poder dar trámite administrativo ao parte de enfermidade profesional, debe cubrir todos os campos sinalados con asterisco que conforman o formulario e aceptar a cláusula de protección de datos. Cómpre recordarlle que nos ten que remitir este formulario cuberto, no prazo de tres días hábiles, á...