CIS

Centro Internacional de Información sobre Seguridade e Saúde no Traballo.

O CIS foi creado en 1959, na Oficina Internacional do Traballo, Xenebra, para, mediante unha extensa rede mundial de máis de 80 desinteresados Centros nacionais do CIS, proporcionar aos seus abonados unha información sistemática, completa e rápida de feitos, métodos e medios novos que interesan para a prevención dos accidentes e enfermidades do traballo e a conservación da saúde dos traballadores.