¿Como se pode asociar con fm unha empresa que continúa a actividade?

Os pasos que deberá seguir son:

  1. Presentar na Seguridade Social xunto co resto da documentación de continuación de actividades, o correspondente documento TA-7.[1]

OBSERVACIÓNS: A Empresa ao quedar sen traballadores e continuar a súa actividade, pode seguir coa mesma Mutua ou optar por outra Mutua distinta sen agardar o vencemento do documento de asociación coa entidade anterior.

¿Cómo cubrir tamén as continxencias comúns?

En caso de querer exercitar a opción da prestación económica de Incapacidade Temporal por Continxencias Comúns coa Mutua, deberá marcar na casa 7.2 (Entidade coa que cubre a incapacidade temporal por continxencias comúns) a opción "Mutua".

Se ten calquera dúbida ao respecto dos pasos a seguir póñase en contacto co seu centro de FM máis próximo (vía telefónica ou presencial) ou comuníquese con nós a través da nosa Portelo de Atención Web.

¿A súa empresa encóntrase nalgunha destas outras situacións?