Confidencialidade

O obxecto da confidencialidade son os datos e o seu obxectivo, protexer o dereito á intimidade das persoas, tal como establece o artigo 18 da Constitución. As normas de confidencialidade deben garantir tanto o uso adecuado dos datos como preservar a veracidade destes.