Mutua Fraternidad-Muprespa

Utilizamos cookies para garantir o correcto funcionamento do noso portal web, mellorar a seguridade e obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos Usuarios. Se continúa navegando ou pulsa o botón "ACEPTAR", consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis informació na nosa POLÍTICA DE COOKIES.

Desexa que o seu navegador recorde a decisión de declinar o uso de cookies?
Se decide que o sistema recorde a súa preferencia, a cookie que almacena esta información quedará no seu ordenador de forma permanente.

LIGAZÓNS DE INTERESE

 

ASOCIACIÓNS DE MUTUAS

Ir a...
Asociación de Mutuas de Accidente de Traballo
Asociación de Mutuas de Accidente de Traballo: AMAT é unha entidade sen ánimo de lucro creada en 1986 pola unión das vontades das Mutuas (como ferramenta de participación empresarial para a colaboración na xestión da Seguridade Social) cuxa misión se inscribe dentro da do Mutualismo.


PREVENCIÓN

Ir a...

AESPLA - Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral: é unha asociación sen ánimo de lucro que ten como fin colaborar na mellora da xestión dos Servizos de Prevención Laboral, polo que realiza, entre outras actividades, A Guía de Boas Prácticas Empresariais de Accesibilidade. Versión interactiva
Asociación para a Prevención de Accidentes
Asociación para a Prevención de Accidentes: Portal de prevención en servizos de seguridade e saúde laboral. Publicacións en prevención, laboratorio de hixiene industrial, asesoramento técnico, formación, alugamentos, notas técnicas de prevención, guías de prevención, artigos técnicos, etc. O teu lugar para a prevención de riscos laborais.
Asociación nacional de entidades preventivas acreditadas
Asociación nacional de entidades preventivas acreditadas: Constituída en 1998, é unha organización sen ánimo de lucro que agrupa as principais entidades preventivas acreditadas do noso país.
Portal de prevención en riscos laborais
Portal de prevención en riscos laborais: Portal de prevención laboral, no que se publican noticias e artigos, ofertas de formación e emprego, e servizos xurídicos.
Programa de Coordinación de Actividades Empresariais
Programa de Coordinación de Actividades Empresariais: É unha canle de comunicación común para empresarios gratuíta, organizada, accesible, universal e útil posta a disposición dos empresarios para axudalos na organización e xestión da prevención de riscos laborais cando concorran con outros empresarios ou autónomos nun mesmo centro de traballo.
Portal de ergonomía e psicosocioloxía
Portal de ergonomía e psicosocioloxía: Web especializada en prevención de riscos laborais, seguridade no traballo, ergonomía e psicosocioloxía laboral.


 

Ministerio de Emprego e Seguridade Social
Ministerio de Emprego e Seguridade Social: O Ministerio de Emprego e Seguridade Social é o departamento encargado da proposta e execución da política do Goberno en materia de emprego e de seguridade social e emigración. .
Seguridad Social
Seguridade Social: Ocúpase da dirección e control de Entidades Xestoras e da Tesouraría Xeral da Seguridade Social; impulsa e dirixe a ordenación xurídica do Sistema; planifica e coordina as prestacións sociais; tutela e controla a xestión das Mutuas de Accidentes de Traballo, Empresas Colaboradoras e Fundacións Laborais.

 

Ministerio de Sanidade e Política Social
Ministerio de Sanidade e Política Social: Web do órgano da Administración Xeral do Estado encargado da proposta e execución das directrices xerais do Goberno sobre a política de saúde, de planificación e asistencia sanitaria e de consumo, así como en Asuntos Sociais, e a distribución dos presupostos xerais do Estado.
Ministerio de Política Territorial
Ministerio de Política Territorial: Web do ministerio encargado da preparación e execución da política do Goberno en materia de relacións e cooperación coas Comunidades Autónomas e coas entidades que integran a Administración local.
Ministerio de Economía e Facenda
Ministerio de Economía e Facenda: Web do ministerio encargado da xestión dos seus asuntos económicos e de Facenda Pública. O ministerio tamén é o encargado da coordinación da política informática da Administración Xeral do Estado, a través do Consello Superior de Administración Electrónica.
Instituto Nacional Xestión Sanitaria
Instituto Nacional Xestión Sanitaria: Entidade Xestora da Seguridade Social que cumpre as funcións de xestión dos dereitos e obrigas do INSALUD, tras a adaptación deste por Real decreto nunha entidade de menor dimensión, conservando a mesma personalidade xurídica, económica, presupostaria e patrimonial.
Boletín Oficial do Estado
Boletín Oficial do Estado Web do diario oficial do estado español, é dicir, o órgano de publicación das leis, disposicións e actos de inserción obrigatoria. Contén ademais as leis aprobadas polas Cortes Xerais, as disposicións emanadas do Goberno da Nación e as disposicións xerais das Comunidades Autónomas.
Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo
Axencia Europea para a Seguridade e a Saúde no Traballo: Constitúe un dos órganos máis importantes da política social da Unión Europea (UE). EU-OSHA ten a súa sede en Bilbao e conta cun equipo de expertos en SST, comunicación e administración pública.
Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos - ATA
Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos - ATA: Federación Nacional de Asociacións de Traballadores Autónomos. Federación sen ánimo de lucro representante dos Traballadores Autónomos que goza de plena capacidade xurídica e de obra para o cumprimento dos seus fins de negociación colectiva, coordinación de actividades das asociacións membros, entre outras.
Aenor
Aenor: É unha institución española, privada, independente, sen ánimo de lucro que contribúe, mediante o desenvolvemento de actividades de normalización e certificación (N+C) a mellorar a calidade nas empresas, os seus produtos e servizos, así como a protexer o medio e, con el, o benestar da sociedade.
AEPD
Axencia Española de Protección de Datos (AEPD): é a autoridade estatal de control independente encargada de velar polo cumprimento da normativa sobre protección de datos. Garante e tutela o dereito fundamental á protección de datos de carácter persoal dos cidadáns.


TRAMITACIÓN

Ir a...
Delta - Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados
Delta - Declaración Electrónica de Traballadores Accidentados: Delta é un sistema global de comunicacións para a notificación e o tratamento dos accidentes de traballo, axilizando a distribución da información, eliminando custos de gravación e tratamento e simplificando a comunicación entre os distintos usuarios implicados.
Administració Oberta de Catalunya
Administració Oberta de Catalunya: O novo portal de trámites da Generalitat de Catalunya é dende o 11 de xaneiro de 2010 a Oficina Virtual de Trámites, que informa dos trámites que se poden realizar por Internet, por teléfono e presencialmente, entre cidadáns, empresas ou entidades, e a Generalitat de Catalunya.
GOBERNOS AUTONÓMICOS

Ir a...
Xunta de Andalucía
Xunta de Andalucía: Institución en que se organiza o autogoberno da Comunidade Autónoma de Andalucía. Está integrada polo Parlamento de Andalucía, a Presidencia da Xunta de Andalucía e o Consello de Goberno.
Goberno de Aragón
Goberno de Aragón: órgano de goberno da comunidade autónoma de Aragón nacido coa transición española, e unha das institucións propias que integran a comunidade autónoma, xunto ás Cortes de Aragón.
Goberno do Principado de Asturias
Goberno do Principado de Asturias: É unha das institucións estatutarias que conforman o Principado de Asturias, sendo o órgano superior colexiado que dirixe a política e a administración desta comunidade autónoma española e é, así mesmo, o titular da función executiva e da potestade regulamentaria sobre o devandito territorio.
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears: É a entidade que exerce o poder executivo na comunidade autónoma española das Illas Baleares.
Goberno das Illas Canarias
Goberno das Illas Canarias: É a institución que ostenta o poder executivo no marco competencial da Comunidade Autónoma de Canarias conferido polo estatuto de autonomía de Canarias.
Goberno de Cantabria
Goberno de Cantabria: É unha das institucións estatutarias que conforman a Comunidade Autónoma de Cantabria, sendo o órgano superior colexiado que dirixe a política e a administración desta comunidade autónoma española e é, así mesmo, o titular da función executiva e da potestade regulamentaria sobre o devandito territorio.
Xunta de Castela e León
Xunta de Castela e León: É o órgano de goberno e administración da Comunidade de Castela e León e exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Xunta de Castela A Mancha
Xunta de Castela A Mancha: É a institución na que se organiza o autogoberno da Comunidade Autónoma de Castela-A Mancha.
Cidade autónoma de Ceuta
Cidade autónoma de Ceuta: É o órgano de goberno e administración da cidade autónoma de Ceuta, exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Xunta de Estremadura
Xunta de Estremadura: É o órgano colexiado que exerce as funcións propias do Goberno da comunidade autónoma estremeña.
Xunta de Galicia
Xunta de Galicia: É o órgano colexiado que exerce as funcións propias do Goberno de Galicia.
Comunidade de Madrid
Comunidade de Madrid: É a institución na que se organiza o autogoberno da Comunidade Autónoma de Madrid.
Cidade autónoma de Melilla
Cidade autónoma de Melilla: É o órgano de goberno e administración da cidade autónoma de Melilla, exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Comunidade autónoma da Rexión de Murcia
Comunidade autónoma da Rexión de Murcia: É o órgano de goberno e administración da rexión de Murcia e exerce a función executiva e a potestade regulamentaria.
Goberno de Navarra
Goberno de Navarra: É a institución de carácter executivo na que se organiza o autogoberno da Comunidade Foral de Navarra.
Goberno da Rioxa
Goberno da Rioxa: É xunto ao Parlamento e Presidente rexionais un dos tres órganos institucionais da Comunidade Autónoma da Rioxa.
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana: É o conxunto de institucións de autogoberno da Comunidade Valenciana.
Goberno Vasco
Goberno Vasco: É a institución de carácter executivo na que se organiza o autogoberno do País Vasco.
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya: É o sistema institucional no que se organiza politicamente o autogoberno de Cataluña.


 

subir