Mutua Fraternidad-Muprespa

Utilizamos cookies para garantir o correcto funcionamento do noso portal web, mellorar a seguridade e obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos Usuarios. Se continúa navegando ou pulsa o botón "ACEPTAR", consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis informació na nosa POLÍTICA DE COOKIES.

Desexa que o seu navegador recorde a decisión de declinar o uso de cookies?
Se decide que o sistema recorde a súa preferencia, a cookie que almacena esta información quedará no seu ordenador de forma permanente.

POLÍTICA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

O pasado martes, 13 de setembro de 2016, foi aprobada e asinada polo director xerente de Fraternidad-Muprespa unha nova versión da Política de Seguridade e Saúde no Traballo. Incluíronse referencias concretas ao colectivo con algunha discapacidade, considerado na nosa actividade, pero que ata a data non fora mencionado expresamente.

A nosa Política de Seguridade e Saúde no Traballo recolle os seguintes puntos:

  • As persoas constitúen o elemento básico e fundamental da organización. Garantir a saúde e o benestar das persoas, articulando mecanismos de prevención, é unha obriga da empresa, que debe actuar realizando todos os esforzos ao seu alcance para desenvolver políticas eficaces fronte aos riscos laborais.
  • A Dirección comprométese á prevención dos danos e da deterioración da saúde, para iso adoptaranse as medidas necesarias para eliminar ou reducir ao máximo posible os riscos laborais xerados no desenvolvemento das nosas actividades, sempre tendo en conta as diferenzas individuais dos traballadores de Fraternidad-Muprespa.
  • Comprometémonos a traballar cumprindo os requisitos legais en materia de PRL que nos son de aplicación, así como velar polo cumprimento doutros requisitos, como poden ser os relacionados coa integración das persoas con discapacidade, aos que a organización se adhira relacionados coa Seguridade e Saúde dos Traballadores.
  • O Sistema de Xestión de PRL está aberto á participación activa dos nosos empregados, para incluír as súas suxestións co obxecto de fomentar a mellora continua. O noso compromiso de mellora continua dirixe os nosos esforzos para lograr unha maior eficacia do Sistema de Xestión de PRL e do desempeño en PRL.
  • No marco do noso Sistema de Xestión de PRL promovemos a excelencia preventiva a través do establecemento e revisión dos obxectivos e metas preventivas, na medida do posible cuantitativos, sobre aqueles aspectos susceptibles de mellora, detectados na avaliación sistemática e periódica dos riscos laborais.
  • Esforzarémonos en manter sensibilizados e concienciados a todos os nosos traballadores das súas obrigas individuais en materia de PRL.
  • Garantimos a difusión tanto da política de PRL coma do Plan de Prevención dentro da nosa organización, mediante a súa publicación no intranet corporativo. Así mesmo, garantimos a posta a disposición da política de PRL a calquera parte interesada ao publicala na web corporativa.
  • Implementar e revisaremos periodicamente a política de PRL para asegurar que segue sendo pertinente e apropiada á natureza e magnitude dos riscos laborais.

A presente política de PRL derroga ás anteriores e entra en vigor no momento da súa sinatura polo director xerente de Fraternidad-Muprespa.

A finalidade de implantar un Sistema de Xestión OHSAS, é o facilitar e mellorar a calidade dos servizos prestados polo noso Servizo de Prevención Propio, así como garantir e afianzar a seguridade e saúde dos nosos empregados. Coa participación de todos, tanto da Dirección da Empresa coma do resto dos empregados, conseguirase integrar de forma moito máis eficiente a prevención de riscos laborais na Mutua.

subir