Mutua Fraternidad-Muprespa

Utilizamos cookies para garantir o correcto funcionamento do noso portal web, mellorar a seguridade e obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos Usuarios. Se continúa navegando ou pulsa o botón "ACEPTAR", consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis informació na nosa POLÍTICA DE COOKIES.

Desexa que o seu navegador recorde a decisión de declinar o uso de cookies?
Se decide que o sistema recorde a súa preferencia, a cookie que almacena esta información quedará no seu ordenador de forma permanente.

QUE É UNHA CONTINXENCIA PROFESIONAL?

A Seguridade Social fixa como Continxencia Profesional aquel suceso que ten a súa orixe no desenvolvemento dunha actividade laboral e que produce alteracións da saúde que teñan a consideración de accidente de traballo ou de enfermidade profesional. .

Accidente de Traballo

A lexislación determina que un accidente de traballo é toda lesión corporal que o traballador sufra con ocasión ou por consecuencia do traballo que execute por conta allea ou propia (art. 115 LXSS).(art. 115 LGSS).

Para que un accidente teña consideración de traballo deben concorrer os seguintes requisitos:

 • Que o traballador sufra unha lesión corporal; entendendo por esta, todo dano ou detrimento corporal causado por unha ferida, golpe ou enfermidade; asimilándose a esta as secuelas ou enfermidades psíquicas ou psicolóxicas. & SP;
 • Que o traballador execute un labor por conta allea ou propia.
 • Que o accidente sexa con ocasión ou por consecuencia do traballo, é dicir, que exista unha relación de causalidade directa entre traballo e lesión.
 • Que a lesión non constitúa, por si soa, accidente de traballo.

Tomando estas premisas establécense os seguintes supostos, considerando accidentes de traballo:

 • O accidente sufrido no lugar e durante o tempo de traballo.
 • O accidente producido con ocasión das tarefas desenvolvidas no traballo aínda que sexan distintas ás habituais.
 • O accidente "in itinere", que é o sufrido ao ir ou volver do traballo. Para a súa consideración teñen que darse as seguintes causas:
 • Que aconteza no camiño de ida ou volta do traballo ao domicilio.
 • Que non se produzan interrupcións no devandito traxecto entre traballo e domicilio.
 • Que se empregue o itinerario habitual.
 • O accidente en misión, sufrido no traxecto a realizar para o cumprimento da misión encomendada.
 • O accidente de cargos electivos de carácter sindical, sufrido con ocasión ou por consecuencia do desempeño de cargos electivos de carácter sindical ou de goberno das entidades xestoras da Seguridade Social; así como o accidente acontecido ao ir ou volver do lugar en que se exercen as funcións que lles son propias.
 • O accidente acaecido na realización de actos de salvamento ou de natureza análoga, cando teñan conexión co traballo.

Enfermidade profesional

Enténdese por Enfermidade Profesional, a contraída a consecuencia do traballo executado por conta allea, nas actividades que se especifiquen no cadro de Enfermidades Profesionais que se aprobe polas disposicións de aplicación, e que proceda pola acción de elementos ou substancias que no devandito cadro se indiquen para cada enfermidade profesional (art. 116 da LXSS).

Para poder cualificar unha enfermidade como profesional, tal como indica a Lei, han de darse tres requisitos:

Que a enfermidade sexa contraída como consecuencia do traballo.

Que a enfermidade contraída a consecuencia da actividade que se execute estea especificada no cadro de Enfermidades Profesionais aprobado no REAL DECRETO 1299/2006, do 10 de Novembro (publicado no BOE do 19 de decembro de 2006).

Que a enfermidade estea provocada pola acción dos elementos ou substancias que no cadro se indiquen para cada enfermidade profesional.

subir