INMST

Instituto Nacional de Medicina e Seguridade no Traballo.

Creado en 1944, é o centro superior de estudos, investigación e asesoramento nas materias que á súa denominación se refire.
Na actualidade, as súas actividades son:
  • Servizo de Dermatoloxía Laboral.
  • Dispensario central de Enfermidades Profesionais.
  • Servizo de publicacións periódicas, Biblioteca e o CIS.
  • Escola Nacional de Medicina do Traballo.