Imagen Noticias

NORMAS DE COTIZACIÓN Á SEGURIDADE SOCIAL, DESEMPREGO, FONDO DE GARANTA SALARIAL E FORMACIÓN PROFESIONAL

Normativa
Autor
Ministerio de Presidencia, BOE.

O Boletín Oficial do Estado do día 28 de xaneiro publica a ORDE TAS/76/2008, do 22 de xaneiro, pola que se desenvolven as normas de cotización á Seguridade Social, Desemprego, Fondo de Garantía Salarial e Formación Profesional, contidas na Lei 51/2007, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais do Estado para o ano 2008.

Descarga dende aquí o documento oficial.