Imagen Noticias

2° CONGRESO REXIONAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA COMUNIDADE DE MADRID

General
Autor
Fraternidad-Muprespa

2º CONGRESO REXIONAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA COMUNIDADE DE MADRID

 DATOS DO EVENTO  

Informamos de que Fraternidad Muprespa ten asignado un taller no 2º Congreso de PRL de Madrid, o próximo día 21 de outubro, de 9.30 a 11 horas na Sala Madrid, co título:

    PROYECTO DE I+D+i “ESTUDIO DE LOS FACTORES CONDICIONANTES DEL RENDIMIENTO FÍSICO DEL PERSONAL ESPECIALISTA EN EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES”.

TRAGSA e Fraternidad Muprespa subscribiron, en colaboración co Departamento de Educación Física e Deportiva da Universidade de León, un proxecto de I+D+i para o trienio 2006-2008, que busca a mellora da seguridade e a saúde do Persoal Especialista en Extinción de Incendios Forestais (PEEIF), a través do estudo dos factores condicionantes do rendemento do PEEIF.

O obxectivo do proxecto é cuantificar e caracterizar o traballo físico levado a cabo polo PEEIF, analizando como inflúen a súa preparación física, o medio onde se desenvolve o traballo, a tipoloxía do esforzo físico que require, e os equipos e ferramentas empregados, nos posibles danos á saúde aos que está exposto este persoal.

O Proxecto ten como obxectivos específicos os seguintes:

  • Estudar o comportamento térmico ante o esforzo realizado polo PEEIF en diferentes condicións de estrés térmico e distintos protocolos de acción, mediante o control continuo no PEEIF da frecuencia cardíaca, a temperatura central e da pel, a humidade relativa interna e externa ao EPI, a concentración de gases que inhala, a orografía do terreo e a súa velocidade de desprazamento e grao de suoración en función do estrés térmico, así como as pautas de rehidratación desenvolvidas, e relacionalas con variables indicadoras de posible risco de saúde cardiovascular.

  • Avaliar o papel dos equipos de protección individual en probas de laboratorio e de campo ante as distintas tarefas que o PEEIF debe desenvolver e analizar a súa influencia na termorregulación en condicións estandarizadas.

O 2º Congreso Rexional de Prevención de Riscos Laborais da Comunidade de Madrid organizado pola Consellaría de Emprego e Muller, a través do Instituto Rexional de Seguridade e Saúde no Traballo, celebrarase os días 20, 21 e 22 de outubro de 2008, no Palacio Municipal de Congresos-Campo de las Naciones de Madrid.

Nestas xornadas abordaranse os principais temas de actualidade en materia de prevención de riscos laborais. No marco da Estratexia Española de Saúde e Seguridade no traballo (2007-2012), analizarase o Plan de Acción para o seu impulso e execución e a súa adaptación na Comunidade de Madrid.

A través de mesas redondas, conferencias, relatorios, grupos de expertos e comunicacións, trataranse outros temas, como a nova forma de comunicar as enfermidades profesionais, a normativa sobre riscos físicos e químicos, o novo Espazo Europeo para a formación superior, a calidade na prevención de riscos laborais, a influencia dos medios de comunicación ou a responsabilidade penal, que serán abordados dende o punto de vista técnico con profesionalidade e rigor.

 

Motivo: 
2º CONGRESO REXIONAL DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DA COMUNIDADE DE MADRID
Organizador: 
CONSELLARÍA DE EMPREGO E MULLER
Data: 
20, 21 e 22 de outubro de 2008
Lugar: 
Palacio Municipal de Congresos-Campo de las Naciones de Madrid.
Ligazón asociada: