Imagen Noticias

<b>INVESTIGACIÓN FRATERNIDAD:</b> "TRATAMENTO DE FERIDAS CON LÁSER INFRAVERMELLO"

Publicaciones
Autor
M. Conde Quintero, M. J. Toscano Arroyo e E. Estévez Lampón

TRATAMENTO DE FERIDAS CON LÁSER INFRAVERMELLO. APROXIMACIÓN Á DOSE IDEAL.

DATOS DA NOTICIA

Como froito da vontade de mellora e desenvolvemento das actuacións asistenciais médico-sanitarias de Fraternidad Muprespa, tal e como se formula no noso decálogo de atención ao cliente

"Fraternidad Muprespa proponse traballar en equipo en pro da satisfacción do cliente e tomar a iniciativa para mellorar a nosa atención e dar mellores servizos formulando novos obxectivos de mellora" (Extracto do decálogo de atención ao cliente, punto 10. Proxecto ACAI)
o noso persoal esfórzase en contribuír a iso.

Dende os servizos de fisioterapia, traumatoloxía e enfermaría do noso centro asistencial de Huelva, investigouse e desenvolveuse unha técnica de aplicación e o seu protocolo de curas baseado no tratamento de feridas con láser infravermello. Este traballo deu pé ao artigo "Tratamento de Feridas" con láser infravermello. Aproximación á Dose Ideal", asinado por M. Conde Quintero e E. Estévez Lampón, en colaboración con M. J. Toscano Regueiro.

O traballo destes profesionais tivo unha boa aceptación pola comunidade médica, sendo este publicado na revista Cuestiones de Fisioterapia, editada polas universidades de Sevilla e Alcalá de Henares e adoptada como órgano de divulgación científica polos colexios profesionais de Andalucía, País Vasco, Castela-A Mancha, Madrid e Baleares; sendo actualmente a publicación de información e investigación científica en fisioterapia máis importante do panorama nacional.

Ademais, o artigo inspirou o póster sobre curas con Láser IR que foi presentado por Mario Jesús Quintero Velo e Ana Vivas Pérez no VIII Congreso Nacional da Asociación de Enfermaría en Traumatoloxía e Ortopedia (AEETO), celebrado en Cádiz o pasado abril de 2009. Este foi merecedor de publicación como artigo orixinal por supoñer unha adaptación novidosa da técnica convencional de tratamento de feridas con láser, realizada ademais cun aparato que non é o que usualmente se utiliza para tratar este tipo de patoloxías, cuns excelentes resultados.

Este é un novo exemplo que reflicte a vontade de Fraternidade Muprespa de converterse en referente, neste caso materializada a través da investigación e desenvolvemento dunha técnica de tratamento fisioterapéutico propia que acelera a curación dos pacientes e polo tanto, mellora a calidade asistencial.

Achégase a documentación relacionada co devandito artigo.

Titulo:
Tratamento de feridas con láser infravermello. Aproximación á dose ideal
Autor:
M. Conde Quintero, M. J. Toscano Arroyo e E. Estévez Lampón
Publicación:
Revista "Cuestións de Fisioterapia"
Evento de presentación:
VIII Congreso Nacional da Asociación de Enfermaría en Traumatoloxía e Ortopedia (AEETO).
Documentación asociada: