Imagen Noticias

28 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DA SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO

General
Autor
Fraternidad-Muprespa
  NON BAIXAR A GARDA. EN PREVENCIÓN


Neno mineiro
(Museo Arqueolóxico Nacional)

CONMEMORACIÓN DO 28 DE ABRIL

Dende 1996 os sindicatos veñen conmemorando a escala mundial as vítimas dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais o día 28 de abril de cada ano.

A partir do ano 1999, e por proposta da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, por Orde do 30 de marzo de 1999, o Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais do noso país estableceu, como Día da Seguridade e Saúde no Traballo, o 28 de abril de cada ano.

Dende o ano 2003 a OIT, organización internacional de carácter tripartito, aceptou a iniciativa das organizacións sindicais e converteuna nunha Xornada anual a nivel mundial, promovida para chamar a atención sobre os accidentes e enfermidades provocadas polo traballo e para a súa redución e eliminación no mundo.

Arredor desta data centos de organizacións a nivel nacional e internacional realizan declaracións, promoven diversos tipos de actos e propoñen e desenvolven actividades, que leven á reflexión de todos os cidadáns e das institucións e organizacións máis relacionadas co problema.

A información e a máxima extensión da conmemoración deben cumprir un papel crucial en todas as actividades, xa que a intención prioritaria é chegar ao máximo número de persoas e institucións, para fomentar a preocupación e acción ante este problema e para impulsar as medidas que conduzan á súa solución. A elección de lemas ten o propósito de sintetizar o obxectivo nunha mensaxe que permita a máxima eficacia comunicativa no resultado perseguido.

XORNADA CONMEMORATIVA

Fraternidad Muprespa, dentro das súas actividades relacionadas coa prevención da accidentalidade, vén adheríndose ao sentido da devandita conmemoración dende hai varios anos e realizando actividades de promoción da saúde laboral de carácter divulgativo.

O vindeiro 11 de maio inaugurarase no Parque das Ciencias de Granada, coa asistencia do Ministro de Traballo, a Exposición "Traballo e Saúde. Dende a protección á prevención". A organización desta exposición, que será itinerante por diversas cidades españolas ao longo dos anos 2010 e 2011, lévase a cabo polo Instituto Nacional de Seguridade e Hixiene no Traballo, a Fundación Francisco Largo Caballero e Fraternidad Muprespa.

A nosa Mutua organiza a súa Xornada tradicional no Salón de Actos do Paseo da Habana n°. 83-85, o día 28 de abril ás 13 horas, cunha presentación anticipada da devandita Exposición e contará coa intervención do Comisario desta D. Emilio Castejón e o presidente da Fundación Francisco Largo Caballero D. Jesús Pérez.

A Xornada será presentada polo Subdirector da Mutua, D. Pedro Oya Aguilar e clausurada polo Director Xeral D. Fernando Eguidazu Palacios.

Na Xornada proxectarase o audiovisual que forma parte da Exposición.

CARTEL DE FRATERNIDAD MUPRESPA PARA O 28 DE ABRIL

A temática e deseño do cartel do día 28 de abril para este ano 2010 baseouse na idea básica da prevención. A elección dunha oveira de cartón estivo motivada pola proximidade deste obxecto con todos nós e a eficacia contrastada do seu uso para a prevención de accidentes domésticos.

Nun día tan especial para Fraternidad Muprespa como é o día 28 de abril (Día mundial da seguridade e a saúde no traballo), é importante que todas as partes implicadas, tanto empregados coma empresarios, e os distintos organismos, tomemos conciencia da necesidade de usar todos os medios dispoñibles para aplicalos na prevención laboral. Co obxectivo de intentar transmitir esta mensaxe, tomou o lema "Non baixar a garda... en prevención".

Traballando con esta frase e a necesidade de poñer todos os medios necesarios para a prevención dentro dun ámbito laboral, créase un cartel, onde se presenta unha escena composta por un obxecto cotián e próximo a todos, que nos transmite a mensaxe da importancia de previr con antelación e así evitar males maiores nun ámbito laboral e por extensión ao día a día de cada persoa.

A composición trata de dar maior importancia á oveira, como medio de prevención (por iso resáltase esta cun bordo de cor), fronte ao o seu contido, os ovos (metáfora da fraxilidade dun traballador enfrontado a un ámbito laboral sen un estudo preventivo cuxa única defensa sería un simple casco).


Descargar
 Cartel do día mundial da seguridade e a saúde no traballo - Fraternidad Muprespa

Descargar
 Cartel oficial do evento OIT

Acceder
 A Organización Internacional do Traballo (OIT)

Acceder
 Axencia Europea para a Saúde e a Seguridade no traballo

Acceder
 Campaña europea sobre avaliación de riscos

Acceder
 Global Unions


"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"