Imagen Noticias

AESPLA E A MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA CELEBRAN UNHA XORNADA: "PREVIR EN PROTECCIÓN SOCIAL E PROFESIONAL É MÁIS ECONÓMICO QUE REPARAR"

Novedades
Autor
Fraternidad-Muprespa

O pasado mércores día 28 de marzo, celebrouse no hospital de Fraternidad-Muprespa unha xornada informativa baixo o título "Prevención de riscos e aseguramento, a Reforma do mercado de traballo: visión dos axentes sociais", que congregou expertos do ámbito da prevención, mutualistas, asociados e responsables de grandes empresas.

A inauguración contou coa presenza de D. José María de Bona, presidente de AESPLA (Asociación Española de Servizos de Prevención Laboral) e D. Carlos Aranda, director xerente de Fraternidad-Muprespa, quen manifestou que a xornada foi froito do interese conxunto de ambas as dúas institucións cuxo obxectivo é colaborar na información, formación e actualización de aspectos cruciais que se enmarcan no ámbito da prevención e que afectan miles de traballadores e profesionais que desempeñan nos seus labores destas áreas.

A primeira parte da xornada centrouse na conferencia de Dª. Yolanda Valdeolivas, catedrática de Dereito do Traballo e Seguridade Social da Universidade Autónoma de Madrid, sobre "Aseguramento e protección social dos riscos profesionais: unha lectura en clave preventiva", que realizou unha brillante exposición sobre a necesaria e estreita relación que existe entre a prevención e a protección social, así como o papel que desenvolve a prevención como investimento nos custos laborais e da seguridade social. O punto de partida baséase na evidencia que desvincular a prevención e a reparación é inviable. Segundo a catedrática "ha de repararse e compensarse o dano de forma que se favoreza a prevención, ese é o único modo de actuar efectivamente sobre a accidentabilidade". Para iso propón alternativas como: manter o bonus malus cuxa función é notoria na relación de protección, prevención e riscos laborais, pero é preciso sancionar o incumprimento da lei "é máis eficaz penalizar que gratificar"; redeseñar a consideración das continxencias de modo que non existan diferenzas entre as comúns e profesionais nos trámites, deste modo sería evidente que o investimento en prevención reduce o custo da reparación; aumento de primas sobre as empresas que manifesten maior sinistralidade.


Como alternativa, a relatora sitúa as mutuas como as entidades idóneas para a súa execución pola dobre competencia que estas teñen como colaboradoras da Seguridade Social e intermediarias da prevención laboral na empresa.


Baixo o título "A reforma do mercado laboral do RDL3/2012 do 12 de febreiro: o punto de vista das organizacións sociais e da inspección de traballo" celebrouse unha mesa redonda na que participaron D. Manuel de la Rocha (UGT), quen manifestou que a actual reforma formula unha depreciación laboral e salarial no mercado laboral. Concluíu a súa exposición mostrando a reforma como "un dos maiores ataques ás políticas sociais e de negociación". D. Manuel de los Mozos (avogado) avogou pola flexibilidade interna e externa. D. Enrique Lillo (CC.OO.) realizou unha crítica sobre a intencionalidade da reforma que pon en cuestión o papel xudicial posto que non poden controlar a finalidade dos despedimentos. D. Adrián González (inspector de traballo) ilustrou sobre como afecta a nova reforma a Inspección de Traballo. O aspecto que destacou como máis importante radica no tipo de informe, o cal ha de estar baseado na comunicación que existiu entre empresa e representación sindical, en ningún momento se poden elaborar criterios de xustificación. Como conclusión apuntou que basicamente "o papel dependerá en boa medida do que se pidan nos xulgados do social".

A xornada foi clausurada por Dª. Natalia Fernández Laviada, subdirectora xeral de Organización e Rede, quen agradeceu aos alí congregados a súa asistencia e a súa nutrida participación nos debates. Igualmente agradeceu aos mutualistas, colaboradores e AESPLA as propostas de xornadas que sen dúbida son reflexo das súas inquietudes no marco profesional e de colaboración que manteñen con Fraternidad-Muprespa.

"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"