Imagen Noticias

28 DE ABRIL DÍA MUNDIAL DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES

Novedades
Autor
Fraternidad-Muprespa
 

Cartel de 28 de abril de 2013 da mutua Fraternidade-Muprespa

CONMEMORACIÓN DO 28 DE ABRIL

Dende 1996 os sindicatos a nivel mundial veñen conmemorando ás vítimas dos accidentes de traballo e enfermidades profesionais o día 28 de abril de cada ano.

A partir do ano 1999, e por proposta da Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo, por Orde do 30 de marzo de 1999, o Ministerio de Emprego e Seguridade Social do noso país estableceu, como Día da Seguridade e Saúde no Traballo, o 28 de abril de cada ano.

Dende o ano 2003 a OTI, Organización Internacional de carácter tripartito, aceptou a iniciativa das organizacións sindicais e converteuna nunha xornada anual a nivel mundial, promovida para chamar a atención sobre os accidentes e enfermidades provocadas polo traballo, para a súa redución e eliminación no mundo.

Arredor da devandita data centos de organizacións a nivel nacional e internacional realizan declaracións, promoven diversos tipos de actos, propoñen e desenvolven actividades, que leven á reflexión de todos os cidadáns, as institucións e organizacións máis relacionadas co problema.

A información e a máxima extensión da conmemoración deben cumprir un papel crucial en todas as actividades, xa que a intención prioritaria é chegar ao máximo número de persoas e institucións, para fomentar a preocupación e acción ante este problema e para impulsar as medidas que conduzan á súa solución. A elección de lemas ten o propósito de sintetizar o obxectivo nunha mensaxe que permita a máxima eficacia comunicativa no resultado perseguido.

CARTEL DE FRATERNIDADE-MUPRESPA PARA O 28 DE ABRIL

Este año la Organización Internacional del Trabajo se centra en la PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES emplazando a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones a colaborar en el desarrollo y en la implementación de políticas y estrategias nacionales destinadas a prevenir las enfermedades profesionales.

Una enfermedad profesional es aquella enfermedad que se contrae como resultado del trabajo efectuado y provocada por la acción de los elementos o sustancias y en las actividades especificadas por ley.

Las enfermedades profesionales no son producto de la fatalidad ni dependen de la fortaleza de las personas, como hemos querido representar en el cartel. Muy por el contrario, hay causas que las provocan, que se conocen y que están reguladas. Por ello es posible evitarlas.

La evaluación de riesgos del puesto de trabajo es el elemento esencial para ello. Si los resultados de la evaluación ponen de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario debe realizar aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos.

Si aparecieran indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes o si se detecta en los reconocimientos médicos resultado de la vigilancia de la salud, el empresario deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las causas y nuevamente poner medidas para evitarlas.

Axencia Europea para a Saúde e a Seguridade no traballo (web oficial do día 28 de abril 2013 )

Acceder


A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano.