Imagen Noticias

FEDEME E FRATERNIDADE-MUPRESPA ASINARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN

Novedades
Autor
Fraternidad-Muprespa

Hoxe 17 de decembro, a Federación de Empresarios do Metal, FEDEME, e a Mutua Fraternidade-Muprespa, asinaron un convenio de colaboración co obxectivo de fomentar un clima de cooperación e diálogo entre ambas as dúas institucións que reverta positivamente nos seus respectivos sectores.

O acordo, que foi subscrito na Sede da Patronal en Sevilla, por D.Julián Gómez Gotor, presidente de FEDEME e Dª. Natalia Fernández Laviada, subdirectora xeral de Organización e Rede de Fraternidade-Muprespa, recolle expresamente a intención destas dúas organizacións por establecer unha colaboración en temas relacionados coas actividades desenvolvidas por cada unha delas e outros que puidesen resultar de interese común, incluíndo a participación en proxectos conxuntos.

Neste sentido, a devandita colaboración materializarase na participación, por parte das empresas asociadas a FEDEME, daquelas actividades organizadas pola Mutua na que se aborden temáticas de interese para os afiliados á patronal. Así mesmo, contémplase a realización de reunións sectoriais dirixidas a grupos de empresas ou técnicos dun determinado sector, así como a organización de actividades conxuntas (conferencias, seminarios, xornadas, etc.) destinadas á mellora da formación continua dos profesionais das empresas asociadas á patronal.

Dentro deste marco de colaboración, FEDEME e Fraternidade-Muprespa, configuraron un calendario de actividades para 2014 no que se prevé a realización de seminarios sobre temas de grande interese para as empresas, como son os mecanismos de control para o absentismo laboral e a duración dos procesos de incapacidade temporal.

A sinatura deste convenio representa unha aposta pola formación, a reciclaxe e a comunicación entre empresas, mutualistas e traballadores protexidos pola Mutua; un proxecto que redunda en beneficio mutuo e responde ao interese e preocupación polo benestar social e laboral.


"A súa Mutua - Calidade e Servizo, 365 días ao ano"