Fraternidad-Muprespa premios Escolástico Zaldívar

Premio Escolástico Zaldívar 2804: Á prevención, Seguridade e Saúde no Traballo

Fraternidad-Muprespa creou o Premio "Escolástico Zaldívar" no ano 2013, que responde ao compromiso da Mutua coa sociedade e coas empresas mutualistas; un compromiso vivo, como así se reflicte no Plan Estratéxico Corporativo da Mutua; e que naceu de mans de Escolástico Zaldívar, fundador de La Fraternidad en 1929, tendo por misión velar polo benestar do traballador proporcionándolle as ferramentas necesarias para a súa rehabilitación, prevención e saúde laboral.

Premio Zaldivar

Coa concesión deste premio recoñécese o esforzo, labor, sensibilidade e compromiso que realizan as empresas mutualistas no ámbito da prevención, especialmente con aqueles que son máis vulnerables.

O obxecto dos Premios é que as nosas empresas asociadas demostren ter executado ou estar a executar medidas, accións ou programas que representan unha considerable mellora na seguridade e saúde dos traballadores.

O premio está dotado cunha asignación económica e unha escultura en bronce que representa o logo de Fraternidad-Muprespa.