Mutua Fraternidad-Muprespa

Utilizamos cookies para garantir o correcto funcionamento do noso portal web, mellorar a seguridade e obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos Usuarios. Se continúa navegando ou pulsa o botón "ACEPTAR", consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis informació na nosa POLÍTICA DE COOKIES.

Desexa que o seu navegador recorde a decisión de declinar o uso de cookies?
Se decide que o sistema recorde a súa preferencia, a cookie que almacena esta información quedará no seu ordenador de forma permanente.

DICIONARIO DE TERMOS

Buscador de Termos Dicionario de termos
Definición
 
 
Axencia Española de Protección de Datos.

A Axencia Española de Protección de Datos é un Ente de Dereito Público, con personalidade xurídica propia e plena capacidade pública e privada, que actúa con independencia das Administracións Públicas no exercicio das súas funcións.
Funcións:

Xeral

Velar polo cumprimento da lexislación sobre protección de datos e controlar a súa aplicación, en especial no relativo aos dereitos de información, acceso, rectificación, oposición e cancelación de datos.

En relación cos afectados
 • Atender as súas peticións e reclamacións.
 • Información dos dereitos recoñecidos na Lei.
 • Promover campañas de difusión a través dos medios.
En relación cos que tratan datos
 • Emitir autorizacións previstas na Lei.
 • Requirir medidas de corrección.
 • Ordenar, en caso de ilegalidade, o cesamento no tratamento e a cancelación dos datos.
 • Exercer a potestade sancionadora.
 • Obter axuda e información que precise.
 • Autorizar as transferencias internacionais de datos.
Na elaboración de normas
 • Informar os Proxectos de normas de desenvolvemento da LOPD.
 • Informar os Proxectos de normas que incidan en materias de protección de datos.
 • Ditar Instrucións e recomendacións de adecuación dos tratamentos á LOPD.
 • Ditar recomendacións en materia de seguridade e control de acceso aos ficheiros.
En materia de telecomunicacións
 • Tutelar os dereitos e garantías dos abonados e usuarios no ámbito das comunicacións electrónicas, incluíndo o envío de comunicacións comerciais non solicitadas realizadas a través de correo electrónico ou medios de comunicación electrónica equivalente.
Outras funcións
 • Velar pola publicidade nos tratamentos, publicando anualmente unha lista destes (CD).
 • Cooperación Internacional.
 • Representación de España nos foros internacionais na materia.
 • Control e observancia do disposto na Lei reguladora da Función Estatística Pública.
 • Elaboración dunha Memoria Anual, presentada por conduto do Ministro de Xustiza ás Cortes.
Para ampliar esta información pode consultarse a páxina web da Axencia https://www.agpd.es
 
 
subir