Mutua Fraternidad-Muprespa

Utilizamos cookies para garantir o correcto funcionamento do noso portal web, mellorar a seguridade e obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos aos Usuarios. Se continúa navegando ou pulsa o botón "ACEPTAR", consideramos que acepta o seu uso. Pode obter máis informació na nosa POLÍTICA DE COOKIES.

Desexa que o seu navegador recorde a decisión de declinar o uso de cookies?
Se decide que o sistema recorde a súa preferencia, a cookie que almacena esta información quedará no seu ordenador de forma permanente.

DICIONARIO DE TERMOS

Buscador de Termos Dicionario de termos
Definición
 

Parte Médico De Confirmación De Baixa

Busca en toda a web
 
Os partes médicos de confirmación da baixa, derivada de continxencias comúns ou profesionais, serán expedidos por:
 • O correspondente facultativo do Servizo Público de Saúde. Estes partes estenderanse:
  • Ao 4° día do inicio da situación de incapacidade e, mentres esta se manteña, cada 7 días a partir do primeiro parte de confirmación, se a incapacidade deriva de continxencias comúns.
  • Aos 7 días naturais seguintes ao inicio da incapacidade e, sucesivamente, cada 7 días a partir do primeiro parte de confirmación, se a incapacidade deriva dun accidente de traballo ou enfermidade profesional.
  • En cuadriplicado exemplar:
   • O orixinal, destinado á Inspección de Servizos Sanitarios da Seguridade Social ou órgano equivalente do respectivo Servizo Público de Saúde, e a copia a remitir por este, no prazo de 5 días, á Entidade xestora ou á Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, deberán conter o diagnóstico, a descrición da limitación na capacidade funcional do traballador que motiva a continuación na situación de incapacidade temporal e a duración probable do proceso patolóxico.
   • As outras dúas copias serán entregadas polo facultativo ao traballador, quen conservará unha copia para el mesmo e remitirá a outra á empresa no prazo de 3 días contados a partir da data da súa expedición. Á súa vez, a empresa remitirá a copia, unha vez cuberta, asinada e selada, á Entidade xestora no prazo de 5 días contados a partir do día da súa recepción, agás que esta asumise o pagamento da prestación en réxime de colaboración voluntaria.
   • Se durante o período de baixa se producise a extinción do contrato, corresponde ao propio traballador presentar ante a Entidade xestora ou a Mutua, no mesmo prazo fixado para a empresa, os partes de confirmación de baixa.
   • O terceiro parte de confirmación, así como os sucesivos partes cunha periodicidade de 4 semanas, deberán ir acompañados dun informe médico complementario, expedido polo facultativo que estenda os partes, no que se recollan as doenzas padecidas, o tratamento prescrito, a evolución das doenzas e a súa incidencia sobre a capacidade funcional, así como a duración probable do proceso.
 • Os servizos médicos da Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, cando a causa da baixa médica derive dun accidente de traballo ou unha enfermidade profesional e o traballador preste servizos a unha empresa que teña concertada a cobertura de tales continxencias cunha Mutua de Accidentes de Traballo e Enfermidades Profesionais da Seguridade Social, ou se trate dun traballador por conta propia que, así mesmo, concertase cunha Mutua a cobertura da prestación de incapacidade temporal. Non será necesario remitir, nestes casos, as copias do parte nin á Inspección Sanitaria do correspondente Servizo Público de Saúde, nin á Entidade xestora.
 
 
subir