TC2 (Tesourería Cotización 2)

Boletín de Cotización á Seguridade Social no que se recollen a relación nominal de traballadores, as súas bases de cotización e deducións ou compensacións aplicables.