Activitat econòmica principal

Línia de negoci el volum d'ingressos o el nivell d'ocupació de la qual suposi el percentatge més alt de totes les activitats que l'empresa duu a terme.