Autònom econòmicament dependent

Figura especial del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
Treballador autònom econòmicament dependent (TRADE) és aquell que realitza una activitat econòmica i professional a títol lucratiu i els ingressos de la qual provenen en un 75 % com a mínim d’un sol client.