S'han trobat les coincidències següents

Formularis4 resultats en total

Descobreix tots els llibres de la biblioteca digital de Fraternidad-Muprespa al nostre portal web, obres d’interès adreçades a empreses, autònoms, treballadors i assessories. Pots buscar per títol, autor o explorar totes les nostres col·leccions. Hi trobaràs obres en diferents formats i temàtiques,...
La Llei general de la Seguretat Social defineix la malaltia professional en els termes següents: “S’entendrà per malaltia professional la que es contragui a conseqüència del treball executat per compte d’altri en les activitats que s’especifiquin en el quadre que s’aprovi per les disposicions aplica...
L’aplicació següent us permet calcular personalment i de manera autònoma la prima per a la cotització a la Seguretat Social en concepte de cobertures per contingències comunes, contingència professional i cessament de l’activitat (CATA) per al Règim especial de treballadors autònoms ( RETA ) i el Si...