Dosi

En termes d'higiene industrial, s'entén com la quantitat de contaminant que absorbeix l'organisme per unitat de temps.