ISO

International Organization for Standardization. És l’organització de normalització internacional per al desenvolupament de normes internacionals. Es coneix per ISO, tant l’organització com les normes establertes per aquesta per estandarditzar els processos de producció i control en empreses i organitzacions internacionals.