Llei de mútues

Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d’accidents laborals i malalties professionals de la Seguretat Social, norma en què aquestes entitats reben la seva denomivació nova i actual: Mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.