Prestació por incapacitat permanent

La incapacitat permanent és la situació del treballador que, després d'haver estat sotmès al tractament prescrit i després d'haver estat donat d'alta mèdicament, presenta reduccions anatòmiques o funcionals greus, susceptibles de determinació objectiva i previsiblement definitives, que disminueixin o anul•lin la seva capacitat laboral

Fraternidad Muprespa Enfermedad Permanente

Aquesta situació dóna peu a una prestació econòmica per part de Fraternidad-Muprespa que té per objecte cobrir la falta d'ingressos del treballador, la quantia i la durada de la qual varia en funció del grau d'incapacitat.

Lesions permanents no invalidants

Prestació que consisteix en una indemnització a tant alçat que la Seguretat Social reconeix als treballadors que pateixin lesions, mutilacions i deformitats causades per accidents de treball o malalties professionals que, sense arribar a constituir una incapacitat permanent, suposin una disminució de la integritat física del treballador, sempre que apareguin recollides en el barem establert a aquest efecte.

Aquesta prestació està inclosa dins de l'acció protectora del Règim General de la Seguretat Social i dels règims especials Agrari, Treballadors del Mar, Treballadors Autònoms i de la Mineria del Carbó.

Incapacitat permanent parcial

És aquella que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el rendiment normal de la seva professió habitual, sense impedir-li realitzar les tasques fonamentals de l'aquesta.

La prestació econòmica per incapacitat permanent parcial consisteix en el pagament d'una indemnització única, a preu fet, equivalent a 24 mensualitats calculades amb la base reguladora diària que hagi servit per determinar la prestació per incapacitat temporal.

Incapacitat permanent total

És aquella situació que inhabilita el treballador per a la seva professió habitual però pot dedicar-se a una altra de diferent.

La prestació econòmica per incapacitat permanent total consisteix en una pensió vitalícia mensual, equivalent al 55% de la seva base reguladora anual, incrementada en el 20% fins a assolir el 75% de la base esmentada si el treballador és major de 55 anys i no treballa.

Aquesta prestació pot ser substituïda excepcionalment per una indemnització a preu fet quan el beneficiari sigui menor de 60 anys.

Incapacitat permanent absoluta

És aquella que inhabilita el treballador per realitzar qualsevol professió o ofici.

Li correspondrà una pensió vitalícia equivalent al 100% de la seva base reguladora anual.

Gran invalidesa

És quan el treballador impossibilitat permanent necessita l'assistència d'una altra persona per als actes més essencials de la vida.

Li correspon una pensió vitalícia que s'obté aplicant a la base reguladora el percentatge corresponent a la incapacitat permanent total o absoluta, incrementada amb un complement.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 0

You voted ‘down’