Quarantena

Separació obligada o voluntària d’un individu o d’un nombre indeterminat de persones per considerar que han estat exposades al risc d’un patogen contagiós, per prevenir-ne la transmissió a la resta de la població, limitant la seva llibertat de moviments. Les persones separades poden estar sanes o ser asimptomàtiques.

Als individus que presenten símptomes o han desenvolupat la malaltia, en lloc de la quarantena, se’ls aplica el mètode de l’aïllament al domicili, en un centre hospitalari o en un recinte adequat, depenent de la perillositat de l’agent infecciós, impedint el contacte amb altres persones.