RETA

Acrònim de Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms