Arrisku mugen balioak

Zenbait lan baldintzak langileentzako arrisku faktorerik duten zehazteko laginketa tekniken bitartez lortutako balioak erabiltzen dira. Erreferentzia balioak ezartzeko oinarriak hauek dira:
  • a) Gai kutsagarrien eta horiek langileen osasunean dituzten ondorioen arteko erlazioa aurkitu duten ikerketa epidemiologikoak.
  • b) Animaliekin egindako ikerketa toxikologiko esperimentalak.