Hurrengo kointzidentziak aurkitu ditugu

Formularioak2 emaitza guztira

Honako aplikazioak norberak era autonomoan Gizarte Segurantzako kotizazioaren prima kalkulatzea ahalbidetzen du, Langile Autonomoen Erregimen Bereziari ( RETA ) eta Nekazaritzako Beren Konturako Langileen Sistema Bereziari ( SETA ) dagozkien kontingentzia arruntak, kontingentzia profesionalak eta ja...

Honako aplikazioak norberak era autonomoan Gizarte Segurantzako kotizazioaren prima kalkulatzea ahalbidetzen du, Langile Autonomoen Erregimen Bereziari ( RETA ) eta Nekazaritzako Beren Konturako Langileen Sistema Bereziari ( SETA ) dagozkien kontingentzia arruntak, kontingentzia profesionalak eta ja...