Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusia

Gizarte Segurantzaren Antolamendu Zuzendaritza Nagusia Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu Idazkaritzaren mendeko zuzendaritza-organoa da, eta hari dagokio, besteak beste, Gizarte Segurantzaren antolamendu juridikoa eta ekonomiko-finantzarioa garatzea, azterlan ekonomiko-finantzarioak eta demografikoak planifikatzea eta egitea, Gizarte Segurantzaren aurrekontuen aurreproiektua taxutzea, erakunde kudeatzaileen eta zerbitzu erkideen ekonomia- eta aurrekontu-jarraipena egitea, eta mutualitateen kudeaketa eta egoera ekonomiko-finantzarioa ezagutzea eta ebaluatzea.