Mutualitateen arteko +compromiso aliantza

Mutualitateen arteko +compromiso aliantza Asepeyo, Fraternidad-Muprespa eta MC Mutual mutualitateen artean sinaturiko hitzarmen batetik sortua da, Gizarte Segurantzarekin lan egiten dutenak guztiak. Aliantza horren helburua da Gizarte Segurantzako laneko istripuak eta lanbide-gaixotasuneko gertakariak eta legez esleituriko gainerako jarduerak babestean bilduriko prestazio ekonomikoak eta osasun-laguntza kudeatzea, baita errehabilitazioa ere.

+compromiso logoa

Enpresa mutualistekin eta haien langileekin ez ezik langile autonomoekin ere harturiko konpromisoa areagotzeko, mutualitateen arteko +compromiso aliantza aurkezten dugu, zeinak laguntza-sare handia osatzen baitu. Gure erabiltzaileengana gerturatzen gara, langileen eta gure laguntza-zentroen arteko distantzia laburtze aldera; izan ere, Espainiako lurralde osoan jarduten du, eta etorkizunean inkorporazio gehiago izatera ere dago irekita.

Aliantza bi lege-testuren babesean sortu da. Batetik, Gizarte Segurantza Lege Orokorraren testu bategina, urriaren 30eko 8/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartua. Lege-testu horren 82.2. artikuluak zehazten duenez, «Gertakizun profesionalen babesean sartzen diren osasun-prestazioak mutualitateek kudeatutako bitartekoen eta instalazioen bidez emango dira, beste mutualitate batzuekin». Eta, bestetik, azaroaren 14ko 1630/2011 Errege Dekretua, zeinaren 6. artikuluak hauxe zehazten baitu: «Kudeatzen dituzten bitartekoen efikazia eta arrazionalizazio hobea eskuratzeko, mutualitateek beren artean ezarri ahalko dituzte behar dituzten lankidetza-hitzarmenak […]».

Harturik dugu gure zerbitzuak hobetzeko konpromisoa, osasunaren alorrekoak bereziki; izan ere, langileen osasuna zaintzea da gure egiteko nagusia. Mutualitateen arteko +compromiso aliantzan, konbentziturik gaude norabiderik onenean egingo dugula elkarrekin aurrera, kalitatezko osasun-arreta, lan-arriskuen prebentzioa, pazientearen segurtasuna eta berrikuntza teknologikoa eskainiz.

Kudeaketan hobetzeko ardura hartu genuen, guztion eskura ipiniz gure ezagutzak, instalazioak eta zerbitzuak. Osasun-erreferente izateko konpromisoa hartu dugu, baita ahalik eta efikazia eta eraginkortasun handiena bilatuz jardutekoa ere.

2018ko ekitaldiko datuak

Hitzarmen berri honek irudikatzen du +compromiso aliantza:

 • Mutualista berriekin.
 • Babesturiko langileekin.
 • Bitarteko publikoen kudeaketarekin.
 • Eskainitako zerbitzuen kalitatearekin eta asetasunarekin.
 • Enpresa mutualistetako prebentzio-jarduerekin.

+compromiso aliantzak Espainiako lurralde osoan jarduten du. Hitzarmena hiru mutualitateek sinatu dute, eta honako jarduera-esparru hauetara zabaldu ahalko da:

 • Mutualitateetako gertakizun profesionalak estalita dauzkaten langileei hainbat zerbitzu elkarren artean eskaintzea, hala nola osasun-laguntza, ospitale-laguntza, berreskuratze-probak eta proba osagarriak.
 • Proba diagnostikoak, tratamendu terapeutikoak eta errehabilitazio-tratamenduak eskaintzea gertakizun arrunten ondorioz sorturiko aldi baterako ezintasun-prozesuetan.
 • Elkarrekin baliatzea mutualitate bakoitzaren instalazioak eta laguntza- eta administrazio-zentroak.
 • Gizarte Segurantzaren gertakizun profesionalak murriztera bideratutako ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-jarduerak gauzatzea.
 • Elkarrekin lizitatzea hornidura- eta zerbitzu-kontratuak, baita osasun-laguntzakoak ere.
 • Aplikazio informatikoak elkarrekin garatzea.
 • Mutualitate hauetako langileen prestakuntza diseinatzea eta partekatzea.
 • Enpresa mutualistetarako diseinatutako prebentzio-jardueretan kolaboratzea.
 • Banan-banan landu ezin diren jarduera-aukera berriak eskaintzea.

Gure helburua da mutualitateen arteko lankidetza- eta kooperazio-esparru egonkorra ezartzea, bitarteko publikoak bikain kudeatzeko, honako printzipio inspiratzaile hauei jarraikiz:

 • Mutualitate bakoitzaren nortasun juridikoa, autonomia, nortasun propioa eta independentzia ekonomikoa errespetatuz.
 • Elkarrekin egindako jarduerak sustatuz, legez esleituriko Gizarte Segurantzaren lankidetza-xedeak betez.
 • Kalitate-bokazioz enpresa mutualistei eta lan populazio babestuari eskaini beharreko zerbitzuetan, mutualitate bakoitzaren kudeaketa-autonomia gordez.
 • Gardentasunez eta gobernu onaren printzipioz, jarduera guztiak kudeatzean.

Osasun-erreferente izateko konpromisoa hartzen dugu, baita ahalik eta efikazia eta eraginkortasun handiena bilatuz jardutekoa ere.

Sobre Fraternidad-Muprespa

Logo FM

Fraternidad-MuprespaMutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 275, tiene por misión la excelencia y calidad en sus servicios, en sus dos hospitales en Madrid y sus 122 centros asistenciales y administrativos en toda España. Ha obtenido la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad para un centenar de sus centros y el certificado oficial de la Marca de Garantía Madrid Excelente.

El Hospital Fraternidad-Muprespa Habana, cuenta con la certificación LEED Healthcare en su categoría Platino siendo el único de Europa.

En su compromiso ético con los derechos humanos y laborales, el empoderamiento de la Mujer, el medioambiente y la lucha contra la corrupción, está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas desde 2011, al Chárter de la Diversidad y ha recibido el Distintivo de Igualdad en la Empresa que otorga el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y el premio a la Accesibilidad DIGA 2017. Fraternidad-Muprespa ha celebrado en 2019 su 90 aniversario bajo el lema: “Compromiso, cercanía y fraternidad”.

Está inmersa en un proceso de evolución digital basado en el tercer plan estratégico y centrada en dotar sus instalaciones y servicios de la mejor tecnología para ponerla a disposición de los mutualistas.

Sobre Asepeyo

Logo Asepeyo

Asepeyo es la Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151. Su misión es cuidar la salud de los trabajadores, prestando un servicio excelente, innovador y comprometido con las personas, que impulse a la mutua como aliado estratégico en salud y cultura preventiva.

Cuenta con una amplia organización propia presente en todas las comunidades autónomas. Dispone de 142 centros asistenciales, cuatro hospitales (dos propios y dos mancomunados) y un hospital de día. Fundada en 1915 como Mutualidad de Previsión Social, en 2015, con la nueva Ley de Mutuas, pasa a denominarse Asepeyo, Mutua colaboradora con la Seguridad Social.

Asepeyo ha logrado el mayor reconocimiento a la calidad y a la eficacia en la gestión empresarial: el sello de excelencia europea EFQM 500+.

Asepeyo inició su proyecto de transformación digital en el 2017, Asepeyo Live, coincidiendo con la implantación del Plan Estratégico 2017-2020, que tiene como finalidad mejorar la experiencia de usuario, ofreciendo un servicio innovador las 24 horas, todos los días del año.

Sobre MC Mutual

Logo MC Mutual

MC MUTUAL, Mutua colaboradora con la Seguridad Social nº1. Su actual denominación es fruto de la fusión de Mutual Cyclops y Midat Mutua.

El equipo humano, para MC Mutual, es una prioridad. Busca potenciar su desarrollo profesional y su compromiso con la organización. Muestra de ello es la acreditación de Empresa saludable, por AENOR, y el distintivo Igualdad en la Empresa que otorga el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Su misión es cuidar la salud de las personas de forma responsable. Y sus valores, reflejados en el plan estratégico de la entidad (2019-2021) son: anticiparse a las necesidades de las empresas, trabajadores y trabajadoras protegidos y sus familias; ser una mutua comprometida y próxima en la relación con las personas; y perseverar en innovación.

Está implantando un plan estratégico de trasformación digital en el que participa todo el equipo de MC Mutual, con el objetivo de que sus empresas mutualistas y población protegida puedan relacionarse con la mutua de forma fácil y ágil. Sigue también un plan de calidad sanitaria cuyo foco es la seguridad del paciente, la excelencia en el conocimiento profesional y la innovación, siempre con el objetivo de ofrecer un mejor servicio. Todo ello con una gestión responsable, avalada por el sello europeo de excelencia en la gestión (EFQM 500+).

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntuak: -6

You voted ‘down’