Telelana

Telelantzat hartuko da lan-jarduera nagusia langilearen etxetik edo berak aukeratutako lekutik egiten denean, enpresaren lan-zentroan lan presentziala egin beharrean.
(Langileen Estatutuaren Legearen 13.1 artikulua)