Zuzeneko ordainketa

ABE egoeran (baja medikoa) dagoen langile batek zuzenean jasotzen duen prestazio ekonomikoa, erakunde kudeatzailetik (INSS) edo Gizarte Segurantzarekin lankidetzan aritzen den dagokion erakundetik (Mutua).

Enpresek egin ohi duten ordainketa eskuordetuaren salbuespen bat da.

Entitate kudeatzaile edo laguntzaile batek zuzeneko ordainketa kasu hauetan egin dezake:

 • Ordainketa eskuordetutik kanpo dauden entitate eta erakundeak direnean.
 • Enpresariak ordainketa eskuordetua egin ez duenean.
 • Hamar langile baino gutxiago eta sei hilabete baino gehiago jarraian sorospena ordaindu duten enpresak, erregelamenduz eskatzen badute.
 • Langilea ABE egoeran dagoela lan harremana amaitzen denean.
 • ABE egoerak jarraitzen duenean, enpresa borondatez utzi ondoren.
 • ABE egoerak jarraitzen duenean, langabezia hartzeko aldia iraungita.
 • Langabeziako prestazioa jasotzen dutenen alta medikoa gertatzen denean, txosten-proposamenagatik.
 • Merkataritzako ordezkariak, zezen profesionalak eta artistak direnean. Azken horien kasuan, kontratuaren iraupena 30 egunetik gorakoa ez denean.
 • Gehieneko epea iragateagatik ABE egoera agortzen denean, prestazioaren ondorioak EI (ezintasun iraunkorra) kalifikatu arte luzatzen direnean.
 • Erakunde kudeatzaileak ebazpena eman eta 12 hilabete igaro ondoren ABE egoeraren luzapenera pasatzeagatik, salbu eta langilea, ABE egoeraren hasieran, kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzen ari bazen; kasu horretan, SEPEk ordaintzen du prestazioa, ordainketa eskuordetuaren erregimenean, langabezia agortu arte.
 • EI espedientea hasteagatik, entitate kudeatzaileak ebazpena eman ondoren.
 • Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak alta medikoa emateko ebazpena ematen badu, Gizarte Segurantzari buruzko Lege Orokorraren (LGSS) 170.1 artikuluan ezarritakoaren arabera, ebazpen hori ematen den egunean amaituko da enpresen nahitaezko laguntza, eta erakunde kudeatzaileak edo Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduen mutuak dagokion sorospena ordainduko du zuzenean, ebazpen hori ematen denetik interesdunari jakinarazten zaion arte. Aldi baterako  ezintasunagatik prestazio ekonomikoa kudeatzen laguntzen duten enpresek, Gizarte Segurantzako Lege Orokorraren 102.1 a) artikuluan ezarritakoaren arabera, aldi horri dagokion sorospena zuzenean ordaindu beharko dute.