Accidente traballo sen baixa

Lesión corporal que sofre o traballador con ocasión ou a consecuencia do traballo que efectúa por conta allea, que non supón unha incapacidade temporal para o desenvolvemento da súa actividade laboral.