Pandemia

Gromo dunha enfermidade que afecta unha zona xeográfica moi extensa —máis dun continente— e que chega a contaxiarse dentro das fronteiras de cada país por transmisión comunitaria.