Política de Medio Ambiente

A política de medio ambiente definida por Fraternidad-Muprespa está baseada na Norma UNE-EN-ISO 14001:2015.

Fraternidad-Muprespa, no seu compromiso coa protección do medio ambiente, incluída a prevención da contaminación e outros compromisos específicos pertinentes no contexto da organización, establece e garante o cumprimento dos seguintes principios de actuación:

  1. Traballar de forma respectuosa co medio ambiente e cumprir sempre os requisitos legais ambientais de aplicación, así como velar polo cumprimento doutros requisitos voluntarios que subscribamos relacionados cos nosos aspectos ambientais.
  2. Eliminar ou minimizar os impactos ambientais negativos producidos como consecuencia da actividade que desenvolvemos nas nosas oficinas e centros asistenciais e nas localizacións nas que prestamos a nosa actividade.
  3. Planificar as nosas actividades de tal forma que asegure a prevención da contaminación.
  4. Protexer o medio ambiente a través dunha xestión de riscos, para garantir a mellora continua do noso comportamento no campo ambiental.
  5. Estar abertos á participación activa de todo o persoal e ademais incluír as suxestións de mellora propostas, para ser excelentes na nosa xestión ambiental.
  6. Documentar, implantar e manter ao día a Política de Xestión Ambiental da empresa, así como comunicala a todas as persoas implicadas nos procesos da nosa empresa.
  7. Manter sensibilizado e concienciado a todo o noso persoal, fomentando a formación ambiental deste e a súa participación na xestión ambiental, así como a comunicación cos provedores dirixida á coordinación ambiental.
  8. Estar integrada na xestión global da empresa.
  9. Poñer á disposición de todas as nosas partes interesadas, e  do público en xeral, a nosa Política de Xestión Ambiental, seguindo co compromiso empresarial de transparencia e de diálogo.

A Dirección da Mutua impulsará a mellora ambiental e asignará os recursos necesarios para asegurar a exitosa implantación da Política ambiental.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntos: 2

You voted ‘up’