Seguridade de la información ISO 27001

Fraternidad-Muprespa, Mutua Colaboradora coa Seguridade Social n.º 275 ten implantado un Sistema de Xestión de Seguridade da Información (SGSI) de acordo coa norma UNE-ISO/IEC 27001:2014. O SGSI foi auditado e certificado por primeira vez pola Asociación Española de Normalización e Certificación, AENOR, en decembro de 2010 e dende entón esta entidade realiza auditorías anualmente, as cales foron todas superadas con éxito. O ámbito do SXSI é o conxunto de todas as aplicacións e servizos informáticos desenvolvidos pola Subdirección Xeral de Sistemas de Información, incluíndo, entre outras, as aplicacións de medicina asistencial, a historia clínica electrónica e outros desenvolvementos froito do proceso de dixitalización emprendido pola Mutua.

Este certificado adquire unha especial importancia nun ámbito no que se manexan datos persoais que forman parte das categorías especiais de datos, como son os de saúde dos traballadores atendidos nos centros asistenciais da Mutua. Todo isto queda materializado na Política de Seguridade dos Sistemas de Información, que garante o compromiso e dilixencia da Dirección.

Ademais, Fraternidad-Muprespa realiza cada dous anos unha auditoría de tratamento de datos, conservando o estándar establecido na anterior lexislación en materia de protección de datos, que, se ben actualmente non é obrigatorio, a entidade o impón a si mesma. A empresa responsable desta auditoría, que é contratada de acordo coa Lei de contratos do sector público mediante un procedemento aberto con publicidade, emite un certificado de realización da auditoría que se encontra á disposición das nosas empresas, traballadores autónomos e traballadores protexidos, así como do resto de axentes de interese, incluídas as Axencias Españolas de Protección de Datos.

O obxectivo que persegue Fraternidad-Muprespa con este sistema de xestión, que é complementado polo estándar internacional  UNE-EN ISO 9001:2015 que tamén está implantado e foi certificado por AENOR, é ofrecer un conxunto de sistemas de información que dean soporte ao servizo prestado a todos os seus mutualistas, garantindo o cumprimento da normativa e a seguridade en cada unha das súas dimensións, isto é: a integridade, dispoñibilidade, confidencialidade, trazabilidade e autenticidade  , que se concreta nun servizo de calidade aliñado cos seus principios de Responsabilidade Social Corporativa

Fraternidad-Muprespa foi a primeira Mutua que certificou todos os seus sistemas informáticos baixo este estándar ISO 27001, incluíndo as aplicacións de medicina asistencial.

Certificado AENOR ISO 27001 IQ NET CERTIFICADO 27001

¿Resultouche útil este contido?
(reset)
¡Grazas polo teu voto!

Puntos: -1