fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupa l'esmentada Llei orgànica 15/1999, us informem que presteu el vostre consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les vostres dades personals d'acord amb allò que estableixen els paràgrafs següents:

 • Les vostres dades seran incloses en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades. El responsable de l'esmentat fitxer és Fraternidad Muprespa Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals Núm. 275, amb CIF G82287228 i domicili social a la pl. Cánovas del Castillo, núm. 3, 28014, Madrid.
 • En funció del formulari al qual heu accedit a través de la pàgina web, la informació que ens faciliteu s'utilitzarà per:
  • Gestionar la vostra consulta, suggeriment o sol·licitud.
  • Controlar el nombre de sol·licituds rebudes i la seva tipologia, així com per realitzar estadístiques d'ús.
  • Gestionar peticions d'accés als serveis subministrats a través de l'extranet dirigits a empreses, autònoms, col·laboradors i proveïdors.
  • Conèixer i/o participar en futures convocatòries de llocs de treball de Fraternidad Muprespa.
  • Remetre informació periòdica sobre serveis als quals esteu inscrit.
 • Si voleu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició podreu fer-ho mitjançant comunicació dirigida a:

  Departamento Seguridad de Sistemas de Información.
  Fraternidad Muprespa MATEPSS Núm. 275
  Av. Doctor Severo Ochoa, 34 Edificio SIENNA
  28100 Alcobendas (Madrid)

 • Perquè puguem atendre correctament l'exercici dels vostres drets, la vostra sol·licitud haurà d'anar acompanyada de: fotocòpia del DNI, petició en la qual es concreta la vostra sol·licitud, adreça a l'efecte de notificacions, data i signatura del sol·licitant i els documents acreditatius de la petició, si s'escau.
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017