fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

AGRICULTURA FAMILIAR

En la resolució (A/RES/66/222), l'Assemblea General va designar el 2014 «Any Internacional de l'Agricultura Familiar», i convida l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura que faciliti l'observança de l'Any Internacional de l'Agricultura Familiar, en col·laboració amb els governs, el Programa Mundial d'Aliments, el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament, el Grup Consultiu per a la Recerca Agrícola Internacional i altres organitzacions competents del sistema de les Nacions Unides, així com les organitzacions no governamentals pertinents.


QUÈ ÉS L'AGRICULTURA FAMILIAR

2014 Any Internacional de l'Agricultura Familiar

L'agricultura familiar inclou totes les activitats agrícoles de base familiar que estiguin relacionades amb diversos àmbits del desenvolupament rural. L'agricultura familiar és una forma de classificar la producció agrícola, forestal, pesquera, pastoral i aqüícola gestionada i operada per una família i que depèn principalment de la seva mà d'obra, incloses tant les dones com els homes.

Tant a països en desenvolupament com a països desenvolupats, l'agricultura familiar és la forma predominant en la producció d'aliments.

A escala nacional hi ha diversos factors clau per desenvolupar amb èxit l'agricultura familiar, com ara les condicions agroecològiques i les característiques territorials, l'entorn normatiu, l'accés als mercats, a la terra i als recursos naturals, a la tecnologia i als serveis d'extensió, al finançament, les condicions demogràfiques, econòmiques i socioculturals, o la disponibilitat d'educació especialitzada, entre d'altres.

L'agricultura familiar té un important paper socioeconòmic, ambiental i cultural.

PER QUÈ ÉS IMPORTANT L'AGRICULTURA FAMILIAR?

 • GARANTEIX L'ALIMENTACIÓ
  EL 70% DELS ALIMENTS AL MÓN EL PRODUEIXEN ELS AGRICULTORS FAMILIARS
  • És clau per lluitar contra la fam i la malnutrició.
  • Les petites explotacions agràries sovint són més productives i sostenibles per unitat de terra i energia consumida.
 • GENERA BENESTAR
  EL 40% DE LES LLARS DEL MÓN DEPÈN DE L'AGRICULTURA FAMILIAR COM A FORMA DE VIDA
  • Dels 3.000 milions d'habitants rurals als països en desenvolupament, 2.500 milions pertanyen a famílies dedicades a l'agricultura.
  • Contribueix, a més a més, a estabilitzar la població a zones rurals, a preservar els valors culturals històrics i a generar renda i consum.
 • COMBAT LA POBRESA
  ALMENYS EL DOBLE D'EFICAÇ QUE ALTRES SECTORS PRODUCTIUS EN LA PREVENCIÓ DE LA POBRESA
  • El creixement del PIB originat en l'agricultura és almenys el doble d'eficaç per reduir la pobresa que el creixement del PIB generat a altres sectors.
  • El creixement agrari i rural també beneficia els pobres de les zones urbanes, per l'abundància i la proximitat dels aliments.
2014 Any Internacional de l'Agricultura Familiar
 • PROTEGEIX LA BIODIVERSITAT
  ALLOTJA UN GRAN POTENCIAL DE CONSERVACIÓ DE VARIETATS LOCALS
  • Al llarg de la història, hem utilitzat unes 7.000 plantes per suplir les necessitats bàsiques. Avui dia, no més de 150 espècies es conreen comercialment, de les quals 30 constitueixen el 90% de l'aportació calòrica a la dieta humana i només quatre (arròs, blat, blat de moro i patata) representen més de la meitat d'aquesta contribució calòrica.
  • L'agricultura familiar, a més de ser font d'agrodiversitat, en pot garantir la preservació mitjançant l'ús de varietats de llavors i races ramaderes autòctones ben adaptades als diversos entorns.
 • COMPTA AMB LA DONA PRODUCTORA
  LES DONES SUPOSEN PROP DE LA MEITAT DE LA MÀ D'OBRA AGRÍCOLA ALS PAÏSOS EN DESENVOLUPAMENT
  • En la majoria dels casos, la dona cuina i posa el menjar a taula, comercialitza els productes de la granja i s'ocupa de la salut de la família. És ella la primera educadora dels seus fills, als quals dóna a llum.
  • Les dones aporten una proporció considerable de la mà d'obra agrícola als països en desenvolupament. La FAO estima aquesta xifra en 43%, mentre que UNIFEM calcula entre el 60-80%.
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017