fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

ASSISTÈNCIA SOCIAL I READAPTACIÓ PROFESSIONAL

Fraternidad-Muprespa disposa d’aquests serveis dotats de personal especialitzat a fi de contribuir a la incorporació de l’accidentat al seu medi social o professional, orientant el treballador que, per la gravetat de la seva lesió o circumstàncies personals, presenti aquests problemes.

Aquests serveis comencen quan es produeixen accidents greus col·laborant amb l’equip mèdic i rehabilitador que atén l’accidentat, com també preparant el seu entorn social o professional.

En aquest sentit i després de fer les valoracions clíniques corresponents, el Gabinet de Psicologia de Fraternidad-Muprespa estudia i orienta l’adequació del treballador a una altra activitat laboral.

Així mateix, es gestiona, a través de la Comissió de Prestacions Especials, la utilització dels serveis de centres especialitzats, públics i privats, com l'Hospital Nacional de Paraplègics, els centres de recuperació de minusvàlids físics, la Fundació ONCE, l'associació ALPE, etc.

El Servei d’Assistencial Social i Gabinet de Psicologia actua a tot el territori nacional, connectat amb la nostra xarxa de centres assistencials.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017