fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

COM S'HA DE TRAMITAR LA MALALTIA PROFESSIONAL?

Dins d'aquesta OTAS 1/2007 s'estableixen les obligacions següents:

  • La Mútua d'AT i EP de la SS que assumeixi la protecció de les Contingències Professionals estarà obligada a elaborar i tramitar el comunicat de Malaltia Professional. La comunicació inicial de l'informe s'haurà de dur a terme dins dels 10 dies hàbils següents a la data en què s'hagi produït el diagnòstic de la Malaltia Professional.
  • Les empreses que tinguin cobertura per Contingències Professionals hauran de facilitar a la Mútua la informació que tinguin i que se'ls demani per a l'elaboració d'aquest comunicat. Aquesta informació s'haurà de remetre a la Mútua en el termini dels 5 dies hàbils següents a la comunicació inicial del Comunicat de Malaltia Professional.
  • Els serveis mèdics de les empreses col·laboradores en la gestió de les Contingències Professionals (Autoasseguradores) hauran d'enviar, en el termini de tres dies hàbils, a la Mútua que correspongui el diagnòstic de les Malalties Professionals dels seus treballadors. A més, hauran de facilitar a la Mútua la informació que tinguin i que se'ls demani per a l'elaboració d'aquest comunicat. Aquesta informació s'haurà de remetre a la Mútua en el termini dels 5 dies hàbils següents a la comunicació inicial del Comunicat de Malaltia Professional.

Per poder dur a terme tots els tràmits que s'especifiquen en aquestes normes, la informació que s'ha de remetre a la Mútua és la següent:

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017