fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

COMISSIÓ DE CONTROL I SEGUIMENT

La Comissió de control i seguiment de Fraternidad-Muprespa és l'òrgan de participació institucional dels empresaris i treballadors per al control i seguiment de la mútua, com a col•laboradora con la Seguretat Social.

La composició de la comissió, regulada a l'article 37 del Reglament de col•laboració, del 7 de desembre de 1995, es compon d'un màxim de 10 membres. La seva presidència recau en el president de la mútua i la secretaria en el director gerent. Les seves principals atribucions són:

  • Conèixer les actuacions de la mútua en tot el seu àmbit
  • Participar en l'elaboració dels pressupostos
  • Proposar actuacions i mesures que consideri oportunes per al seu desenvolupament com a entitat col•laboradora con la Seguretat Social

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 2/1/2017

PRESIDENT
 
 
  Sr. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós
MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.
 
SECRETARI
 
 
  Sr. Carlos Aranda Martín
FRATERNIDAD MUPRESPA
 
 
VOCALS
 
 
  Sr. Juan Luis Ledesma Ollo
SCHINDLER, S.A.
 
  Sr. Juan López Pulido
RENFE OPERADORA
 
REPRESENTANTS DELS TREBALLADORS
 
 
  Sr. Carmelo Plaza Baonza
CC.OO.
 
  Sr. Francisco Javier Cabezos Rubio
CC.OO.
 
  Sra. Nuria Martínez Barco
CC.OO. - FECOHT
 
  Sr. José Alberto Fernández Jiménez
U.G.T.
 
  Sr. Francisco Casado Galán
U.G.T.
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017