fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

DADES PRINCIPALS 2004RECAPTACIÓ

El total de quotes reportades en l’exercici 2004 va ascendir a 787.607.360,12 €, fet que representa un increment sobre l’any anterior d’un 12,74 per cent. Del total de quotes, 553.886.793,48 € corresponen a Contingències Professionals i 233.720.566,64 € a Contingències Comunes, amb un increment sobre l’any anterior del 9,43% i del 21,47%, respectivament.Evolució quotes reportades (milions d’euros)

Evolució quotes reportades -milions d’euros- 2000 - 439'57, 2001 - 442'67, 2002 - 457'99, 2003 - 506'17, 2004 - 553'89


Balanç comparatiu quotes 2004/2003


COBRADES
(€)
%
Increment
REPORTADES
(€)
%
Increment
Cont. professionals
543.632.826,01
10,09
553.886.793,48
9,43
Cont. comunes
230.217.865,94
21,67
233.720.566,64
21,47
TOTAL
773.850.691,95
13,30
787.607.360,12
12,74
CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS


Del total de quotes reportades en Contingències Professionals (533.886.793,48 €), 521.535.169,86 € corresponen al Règim General; 20.992.736,31 €, als treballadors per Compte d’Altri del Règim Especial Agrari; 6.617.616,64 €, al Règim Especial de la Mar; 1.014.593,39 €, al Règim Especial de la Mineria del Carbó; 1.069.327,09 €, al R.E.A. Compte Propi i 2.657.350,19, als Autònoms.Evolució quotes reportades contingències professionals (milions d’euros)

Evolució quotes reportades contingències professionals -milions d’euros- 2000 - 110'06, 2001 - 133'09, 2002 - 154'15, 2003 - 192'41, 2004 - 233'72Del total de quotes reportades en Contingències Professionals, 286.329.579,02 € corresponen a la cobertura del risc d’Incapacitat Temporal i 267.557.214,46 €, a Incapacitat, Mort i Supervivència, fet que representa el 51,69% i el 48,31%, respectivament, sobre el total d’aquestes quotes.

En l’exercici 2004, el major increment percentual en les quotes de Contingències Professionals, comparativament amb l’any precedent, va ser al Règim de la Mar, amb un 48,91%, seguit del Règim General, amb un 9,68%.CONTINGÈNCIES COMUNESDel total de les quotes reportades en l’exercici 2004 relatives a la prestació econòmica d’Incapacitat Temporal de Contingències Comunes (233.720.566,64 €), 196.404.751,64 € corresponen als treballadors per Compte d’Altri del Règim General i Assimilats; 35.069.456,16 €, als Treballadors Autònoms i 2.246.358,84 €, als treballadors per Compte Propi del Règim Especial Agrari.Evolució quotes reportades contingències comunes (milions d’euros)

Evolució quotes reportades contingències comunes -milions d’euros-. 1999 - 504'96, 2000 - 549'63, 2001 - 575'76, 2002 - 612'14, 2003 - 698'58, 2004 - 787'61


Del total de quotes corresponents a Contingències Comunes, el 84,26% correspon a treballadors per Compte d’Altri i el 15,74% restant, als treballadors per Compte Propi o Autònoms.

El major increment percentual en quotes que es va produir en el 2004, comparativament amb l’any anterior, va ser el dels Treballadors Autònoms, amb un 92,18%, seguit del R.E.A., amb un 79,21%, i del Règim General, amb un 14,12%.
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017