fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

ENLLAÇOS D'INTERÈS

 

ASSOCIACIONS DE MÚTUES

Anar a...
Associació de Mútues d'Accident de Treball
Associació de Mútues d'Accident de Treball: AMAT és una entitat sense ànim de lucre creada el 1986 per la unió de les voluntats de les Mútues (com a eina de participació empresarial per a la col·laboració en la gestió de la Seguretat Social) la missió de les quals s'inscriu dins de la del Mutualisme.


PREVENCIÓ

Anar a...

AESPLA - Associació Espanyola de Serveis de Prevenció Laboral: és una associació sense ànim de lucre que té com a finalitat col·laborar en la millora de la gestió dels Serveis de Prevenció Laboral i que duu a terme, entre altres activitats, la Guia de bones pràctiques empresarials en accessibilitat. Versió interactiva
Associació per a la Prevenció d'Accidents
Associació per a la Prevenció d'Accidents: Portal de prevenció en serveis de seguretat i salut laboral. Publicacions en prevenció, laboratori d'higiene industrial, assessorament tècnic, formació, lloguers, notes tècniques de prevenció, guies de prevenció, articles tècnics, etc. El teu lloc per a la prevenció de riscos laborals.
Associació Nacional d'Entitats Preventives Acreditades
Associació Nacional d'Entitats Preventives Acreditades: Constituïda el 1998, és una organització sense ànim de lucre que agrupa les principals entitats preventives acreditades del nostre país.
Portal de prevenció en riscos laborals
Portal de prevenció en riscos laborals: Portal de prevenció laboral, en el qual es publiquen notícies i articles, ofertes de formació i ocupació, i serveis jurídics.
Programa de Coordinació d'Activitats Empresarials
Programa de Coordinació d'Activitats Empresarials: És un canal de comunicació comú per a empresaris gratuït, organitzat, accessible, universal i útil posat a disposició dels empresaris per ajudar-los en l'organització i gestió de la prevenció de riscos laborals quan es presentin amb altres empresaris o autònoms en un mateix centre de treball.
Portal d'ergonomia i psicosociologia
Portal d'ergonomia i psicosociologia: Web especialitzat en prevenció de riscos laborals, seguretat en el treball, ergonomia i psicosociologia laboral.
Portal de ergonomia y psicosociologia title=
Seguridad y Salud Laboral del Departament d'Empresa i ocupacion la Generalitat


ORGANISMES OFICIALS

 

Ministeri d'ocupació i Seguretat Social
Ministeri d'ocupació i Seguretat Social: El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social és el departament encarregat de la proposta i l'execució de la política del Govern en matèria d'ocupació, Seguretat Social i emigració.
Seguridad Social
Seguretat Social: S'ocupa de la direcció i control d'entitats gestores i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, impulsa i dirigeix l'ordenació jurídica del sistema, planifica i coordina les prestacions socials, tutela i controla la gestió de les mútues d'accidents de treball, empreses col·laboradores i fundacions laborals.

 

Ministeri de Sanitat i Política Social
Ministeri de Sanitat i Política Social: Web de l'òrgan de l'Administració General de l'Estat encarregat de la proposta i execució de les directrius generals del Govern sobre la política de salut, de planificació i assistència sanitària i de consum; així com en Afers Socials, i la distribució dels pressuposts generals de l'Estat.
Ministeri de Política Territorial
Ministeri de Política Territorial: Web del ministeri encarregat de la preparació i execució de la política del Govern en matèria de relacions i cooperació amb les comunitats autònomes i amb les entitats que integren l'Administració local.
Ministeri d'Economia i Hisenda
Ministeri d'Economia i Hisenda: Web del ministeri encarregat de la gestió dels seus afers econòmics i d'hisenda pública. El ministeri també és l'encarregat de la coordinació de la política informàtica de l'Administració General de l'Estat, a través del Consell Superior d'Administració Electrònica.
Institut Nacional Gestió Sanitària
Institut Nacional Gestió Sanitària: Entitat gestora de la Seguretat Social que compleix les funcions de gestió dels drets i obligacions de l'INSALUD, després de la seva adaptació per Reial decret en una entitat de menor dimensió, conservant la mateixa personalitat jurídica, econòmica, pressupostària i patrimonial.
Butlletí Oficial de l'Estat
Butlletí Oficial de l'Estat: Web del diari oficial de l'Estat espanyol, és a dir, l'òrgan de publicació de les lleis, disposicions i actes d'inserció obligatòria. Conté a més les lleis aprovades per les Corts Generals, les disposicions emanades del Govern de la Nació i les disposicions generals de les comunitats autònomes.
Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball
Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball: Constitueix un dels òrgans més importants de la política social de la Unió Europea (UE). EU-OSHA té la seva seu a Bilbao i disposa d'una plantilla d'experts en SST, comunicació i administració pública.
Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms - ATA
Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms - ATA: Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms. Federació sense ànim de lucre representant dels treballadors autònoms que gaudeix de plena capacitat jurídica i d'obra per al compliment de les seves finalitats de negociació col·lectiva, coordinació d'activitats de les associacions membres, entre d'altres.
Aenor
Aenor: És una institució espanyola, privada, independent i sense ànim de lucre que contribueix, mitjançant el desenvolupament d'activitats de normalització i certificació (N+C) a millorar la qualitat en les empreses, els seus productes i serveis, així com a protegir el medi ambient i, amb això, el benestar de la societat.
AEPD
Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD): és l'autoritat estatal de control independent encarregada de vetllar pel compliment de la normativa sobre protecció de dades. Garanteix i tutela el dret fonamental a la protecció de dades de caràcter personal dels ciutadans.


TRAMITACIÓ

Anar a...
Delta - Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats
Delta - Declaració Electrònica de Treballadors Accidentats: Delta és un sistema global de comunicacions per a la notificació i el tractament dels accidents de treball, agilitant la distribució de la informació, eliminant costos d'enregistrament i tractament i simplificant la comunicació entre els diferents usuaris implicats.
Administració Oberta de Catalunya
Administració Oberta de Catalunya: El nou portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya és des de l'11 de gener del 2010 l'Oficina Virtual de Tràmits, que informa dels tràmits que es poden realitzar per Internet, per telèfon i presencialment, entre ciutadans, empreses o entitats, i la Generalitat de Catalunya.


GOVERNS AUTONÒMICS

Anar a...
Junta d'Andalusia
Junta d'Andalusia: Institució en la qual s'organitza l'autogovern de la Comunitat Autònoma d'Andalusia. Està integrada pel Parlament d'Andalusia, la Presidència de la Junta d'Andalusia i el Consell de Govern.
Govern d'Aragó
Govern d'Aragó: Òrgan de govern de la Comunitat Autònoma d'Aragó nascut amb la transició espanyola, i una de les institucions pròpies que integren la comunitat autònoma, junt amb les Corts d'Aragó.
Govern del Principat d'Astúries
Govern del Principat d'Astúries: És una de les institucions estatutàries que conformen el Principat d'Astúries, sent l'òrgan superior col·legiat que dirigeix la política i l'administració d'aquesta comunitat autònoma espanyola i és, així mateix, el titular de la funció executiva i de la potestat reglamentària sobre l'esmentat territori.
Govern de les Illes Balears
Govern de les Illes Balears: És l'entitat que exerceix el poder executiu en la Comunitat Autònoma espanyola de les Illes Balears.
Govern de les Illes Canàries
Govern de les Illes Canàries: És la institució que posseeix el poder executiu al marc competencial de la Comunitat Autònoma de les Canàries conferit per l'Estatut d'Autonomia de Canàries.
Govern de Cantàbria
Govern de Cantàbria: És una de les institucions estatutàries que conformen la Comunitat Autònoma de Cantàbria, sent l'òrgan superior col·legiat que dirigeix la política i l'administració d'aquesta comunitat autònoma espanyola i és, així mateix, el titular de la funció executiva i de la potestat reglamentària sobre l'esmentat territori.
Junta de Castella i Lleó
Junta de Castella i Lleó: És l'òrgan de govern i administració de la Comunitat de Castella i Lleó i exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària.
Junta de Castella-la Manxa
Junta de Castella-la Manxa: És la institució en la qual s'organitza l'autogovern de la Comunitat Autònoma de Castella-la Manxa.
Ciutat Autònoma de Ceuta
Ciutat Autònoma de Ceuta: És l'òrgan de govern i administració de la Ciutat Autònoma de Ceuta, exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària.
Junta d'Extremadura
Junta d'Extremadura: És l'òrgan col·legiat que exerceix les funcions pròpies del Govern de la Comunitat Autònoma extremenya.
Xunta de Galícia
Xunta de Galícia: És l'òrgan col·legiat que exerceix les funcions pròpies del Govern de Galícia.
Comunitat de Madrid
Comunitat de Madrid: És la institució en la qual s'organitza l'autogovern de la Comunitat Autònoma de Madrid.
Ciutat Autònoma de Melilla
Ciutat Autònoma de Melilla: És l'òrgan de govern i administració de la Ciutat Autònoma de Melilla, exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària.
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia
Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia: És l'òrgan de govern i administració de la regió de Múrcia i exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària.
Govern de Navarra
Govern de Navarra: És la institució de caràcter executiu en la qual s'organitza l'autogovern de la Comunitat Foral de Navarra.
Govern de la Rioja
Govern de la Rioja: És junt amb el Parlament i president regionals un dels tres òrgans institucionals de la Comunitat Autònoma de La Rioja.
Generalitat Valenciana
Generalitat Valenciana: És el conjunt d'institucions d'autogovern de la Comunitat Valenciana.
Govern Basc
Govern Basc: És la institució de caràcter executiu en la qual s'organitza l'autogovern del País Basc.
Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya: És el sistema institucional en el qual s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya.
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017