fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

ESPAI SENSE FUM

Fraternidad Muprespa posa a la vostra disposició una sèrie de cartells de senyalització relatius a la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, que va entrar en vigor el dia 2 de gener del 2011.

L'esmentada llei avança en la protecció de la salut dels ciutadans ampliant la prohibició de fumar en espais públics tancats i col·lectius, en els quals "hauran de col·locar-se a la seva entrada, en lloc visible, cartells que anunciïn la prohibició del consum de tabac i els llocs on, si s'escau, hi hagi zones habilitades per fumar. Aquests cartells estaran redactats en castellà i en la llengua cooficial amb les exigències requerides per les normes autonòmiques

Espais sense fum

Senyalització d'espais amb fum i sense fum

El cartell té una mida de 29 x 11 cm (A4 horitzontal) i una vegada baixat pot imprimir-se en qualsevol equip domèstic.

Model per a establiments i llocs amb prohibició de fumar total. Descarregar

A continuació s'inclouen enllaços a les pàgines web de les comunitats autònomes que presenten un desenvolupament propi de la Llei, amb els seus cartells de senyalització propis:

Butlletí Oficial de l'Estat - Núm. 318 (divendres 31 de desembre del 2010). Descarregar
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017