fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

PLA ESTRATÈGIC CORPORATIU 2015-2017

La implantació del primer Pla estratègic corporatiu 2011-2014 va suposar per a Fraternidad-Muprespa una transformació a l’entitat; es va revisar la manera de treballar en gairebé tots els àmbits de gestió de la Mútua i es van ordenar i alinear les diferents unitats amb els objectius corporatius.

La Mútua va aconseguir un 90% dels objectius establerts en aquest Pla estratègic, de manera que va consolidar la seva posició per volum i va apropar les seves ràtios de gestió als nivells mitjans del sector.

El 2015 Fraternidad-Muprespa va llançar el seu segon Pla estratègic corporatiu per al període 2015-2017, amb el qual vol consolidar els assoliments dels últims anys i fer un nou salt qualitatiu per convertir-se en la Mútua propera a les necessitats i les inquietuds dels seus mutualistes, en particular, i dels grups d’interès, en general.

prestació

Aquest segon Pla estratègic és fruit d’un procés de reflexió dins la Mútua. En la seva elaboració han contribuït gairebé 1.200 persones, un 60% dels empleats de l’entitat, professionals de Fraternidad-Muprespa, que han tingut l’oportunitat de participar a través de grups de treball, entrevistes, reunions i enquestes. L’aspecte més valorat ha estat “proporcionar un servei notable als grups d’interès”, cosa que evidencia l’alineament dels professionals de Fraternidad-Muprespa amb la missió i visió de la Mútua.

Com a resultat d’aquesta participació, s’han prioritzat aquells objectius que marcaran la direcció de la Mútua en aquest trienni. Avui, la Mútua està treballant amb decisió en quatre línies estratègiques:

  • Qualitat i satisfacció.
  • Generació de confiança.
  • Eficiència i rendibilitat.
  • Equip humà.

Aquests tres anys, Fraternidad-Muprespa es planteja com a repte aconseguir ser una Mútua diferent, pròxima als problemes dels nostres mutualistes i àgil en la seva resolució.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017