fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

POLÍTICA DE QUALITAT

La política de qualitat definida per Fraternidad-Muprespa i basada en la norma UNE-EN-ISO 9001:2008 està orientada a la consecució del seu objectiu principal, que consisteix a satisfer les expectatives i necessitats dels clients dels sistemes de gestió de qualitat de Fraternidad-Muprespa.

Això implica la realització, per part dels sistemes de gestió de qualitat, de les següents accions fonamentals:

  1. Complir amb la legislació i la normativa vigent en el sector de les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
  2. Disposar de recursos humans i materials suficients, racionals, econòmics, segurs i adequats per proporcionar els serveis que es demanin.
  3. Promoure l'excel·lència a través de l'establiment d'objectius i metes, en la mesura que es pugui quantitatius, sobre aquells aspectes susceptibles de millora, detectats a través de l'avaluació sistemàtica i periòdica del sistema de gestió de qualitat.
  4. Promoure i assolir els objectius marcats.
  5. Consolidar els procediments, amb la finalitat de buscar el desenvolupament i la millora de la qualitat. Gestionar i controlar eficaçment el servei.
  6. Mantenir sempre el compromís de complir amb els requisits i de millorar contínuament l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.
  7. Conscienciar, formar i motivar el personal sobre la importància de la implantació i el desenvolupament d'un Sistema de Gestió de la Qualitat i sobre la seva implicació en el compliment de les expectatives i necessitats dels clients, perseguint una valoració almenys notable per aquests.
  8. Mantenir el sistema de gestió de qualitat obert a la participació activa de tot el personal de la nostra Mútua i dels nostres clients tenint en compte els suggeriments de millora proposats per tal de fomentar la millora contínua. Aquest compromís dirigeix els nostres esforços cap a la millora de l'eficàcia del sistema de gestió de qualitat.

Aquesta política de qualitat s'entén implantada i mantinguda a dia d'avui en tots els nivells dels sistemes de gestió de qualitat de Fraternidad-Muprespa, i té el total compromís de la Direcció de Fraternidad-Muprespa, que l'estableix, revisa, desenvolupa i aplica per mitjà del sistema de gestió general de Fraternidad-Muprespa basat en els requisits de la norma UNE-EN-ISO 9001:2008.

La política de qualitat implantada implica, per part de la Direcció de Fraternidad-Muprespa i els responsables dels sistemes de gestió de qualitat, la difusió a tot el personal dels sistemes de gestió de qualitat de la documentació recollida i actualitzada en el sistema dissenyat per a aquesta finalitat.

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017