fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

QUÈ FER EN CAS D'ACCIDENT LABORAL?

Aviso urgencias 112

EN CASOS D'URGÈNCIA VITAL, ACCIDENT GREU I EPISODIS VASCULARS O CEREBRALS

Contacteu immediatament amb el Servei Públic d'Atenció Sanitària d'urgències de la vostra zona i seguiu les seves indicacions.

SERVEI 112 o similar

Ens farem càrrec de totes les despeses derivades de l'evacuació i l'atenció d'emergència.

EN LA RESTA DELS CASOS

  • Acudiu al centre assistencial de Fraternidad Muprespa o al centre concertat que sigui més a prop d'on sou.
  • Si necessiteu transport sanitari per a la vostra evacuació, desconeixeu la ubicació del centre més pròxim o si hi heu d'anar fora de l'horari d'obertura, poseu-vos en contacte amb nosaltres al número d'urgències següent i us donarem les indicacions oportunes.
Tlf. Mutua

900 269 269

  • Si disposeu de Volants de Sol·licitud d'Assistència empleneu-los i lliureu-los a l'accidentat o a l'acompanyant.
  • Un cop feta la primera cura, el metge estendrà l'informe de baixa mèdica o comunicat d'assistència sense baixa mèdica.

EVACUACIÓ D'ACCIDENTATS A L'ESTRANGER

  • Poseu-vos en contacte al telèfon següent
Tlf. Mutua

+34 913 896 398

  • Si disposeu de Volants de Sol·licitud d'Assistència empleneu-los i lliureu-los a l'accidentat o a l'acompanyant.
  • Un cop feta la primera cura, el metge estendrà l'informe de baixa mèdica o comunicat d'assistència sense baixa mèdica.

QUÈ S'HA DE TRAMITAR?

  • Si es produeix baixa laboral, es lliurarà a l'empresa perquè aquesta empleni el comunicat d'accident que farà arribar a Fraternidad Muprespa, mitjançant la seva tramesa a través del Sistema Delt@ o el Portal CoNTA (només Catalunya), en un termini màxim de 5 dies hàbils.
  • Si només s'ha produït l'assistència mèdica, sense baixa laboral, igualment  el treballador lliurarà a l'empresa el comunicat corresponent, perquè aquesta, en finalitzar el mes, efectuï "relació d'accidents de treball sense baixa mèdica", que haurà d'enviar a Fraternidad Muprespa dins dels cinc primers dies hàbils del mes següent a què es refereixi la relació esmentada, a través del Sistema Delt@ o el Portal CoNTA (només Catalunya).
  • En cas d'accident "greu" o mort del treballador, l'empresa ho haurà de comunicar obligatòriament a l'Autoritat Laboral competent de la província on hagi ocorregut i a la Mútua dins de les 24 hores posteriors a haver-se produït l'accident (amb independència del comunicat d'accident que farà arribar a Fraternidad Muprespa, en un termini màxim de 5 dies hàbils a través del Sistema Delt@ o el Portal CoNTA (només Catalunya)).
Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017