fraternidad.com
Urgencias: 900269269
Tornar

75 ANIVERSARI DE FRATERNIDAD MUPRESPA.

01/10/2004, Fraternidad-Muprespa, 

Fraternidad Muprespa, Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, va commemorar durant el mes d’octubre del 2004 el seu 75 aniversari amb la celebració d’una sèrie d’actes entre els quals va destacar l’exposició de cartells Accidentes y Prevención. Carteles Españoles del Siglo XX i el XIII Simposi Internacional Mèdic "Aloinjertos y Sustitutos Oseos en Traumatología y Ortopedia".

L’edició d’un llibre amb la història dels 75 anys de la mútua, complementada amb una anàlisi de l’evolució històrica de l’organització laboral i els drets del treballador i les seves institucions en relació amb la protecció de contingències, com també una breu història de la Seguretat Social a Espanya, va suposar el coronament i conforma una de les peces que millor il·lustra aquest 75 aniversari.

Els actes commemoratius es van iniciar el dia 5 d’octubre amb la inauguració de l’exposició de cartells d’accidents i prevenció, exposició que recull obres des de principis del segle XX. El dia 7, es va celebrar un sopar institucional i el dia 14 un recital al Teatre Reial de Madrid.

Per tancar els actes, els dies 22 i 23 d’octubre es va celebrar a Madrid el XIII Simposi Internacional "Aloinjertos y Sustitutos Óseos en Traumatología y Ortopedia, Simposi Internacional".

Portal clàssic
MCSS nº 275 - © Fraternidad-Muprespa 2017